Rozstrzygnięcie konkursu na doktoranta-stypendystę NCN OPUS 15

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 14 lutego 2019 dla doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym NCN OPUS 15, nr umowy 2018/29/B/ST4/01310.

Uprzejmie informujemy, że komisja stypendialna przyznała stypendium Panu Marcinowi Witkowskiemu.

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 22 maja 2019

Data ostatniej modyfikacji: 22 maja 2019