Wyróżnienia dla pracowników WCh przyznane przez Wydział Fizyki
22 maja 2019

Dziekan Wydziału Fizyki UW przyznał, na podstawie wniosków powołanej przez Radę Wydziału Fizyki komisji, nagrody za wyróżniające się prowadzenie zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19 za następujące zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Chemii:

  1. Dr Michał Lesiuk otrzymał Nagrodę im. dr. Zygmunta Ajduka za wyróżniające się prowadzenie ćwiczeń rachunkowych do wykładu „Elementy termodynamiki i fizyki statystycznej”. Dyplom został wręczony podczas Dnia Fizyka odbywającego się na Wydziale Fizyki 11 maja.
  2. Dr Joanna Wolska i dr Anna Zawadzka otrzymały podziękowania za bardzo dobrze ocenione przez studentów prowadzenie zajęć „Chemia organiczna z elementami biochemii, laboratorium”.
  3. Dr Dominika Ziółkowska otrzymała podziękowania za bardzo dobrze ocenione przez studentów prowadzenie zajęć „Chemia fizyczna, laboratorium”.

W trakcie posiedzenia Rady Wydziału Chemii Prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki, dr hab. Krzyszof Turzyński pogratulował wyróżnienia dr. Lesiukowi oraz wręczył podziękowania pozostałym wymienionym wyżej Paniom.

 

Serdecznie gratulujemy!


Rozstrzygnięcie konkursu na doktoranta-stypendystę NCN OPUS 15

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 14 lutego 2019 dla doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym NCN OPUS 15, nr umowy 2018/29/B/ST4/01310.

Uprzejmie informujemy, że komisja stypendialna przyznała stypendium Panu Marcinowi Witkowskiemu.

Serdecznie gratulujemy!