Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie Harmonia NCN
20 maja 2019

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym Harmonia 10 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Wpływ adsorpcji powierzchniowej na strukturę i właściwości adhezywne wybranych filmów peptydowych”. Kierownik projektu: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 lipca 2019. Więcej informacji >> pdf

PhD position is available within Harmonia 10 NCN grant ‘Influence of surface adsorption on the structure and adhesive properties of selected peptide films’. Principal Investigator: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Deadline for applications: 15 July 2019. For more info see >> eng


Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 14 NCN

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2”. Kierownik projektu: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 lipca 2019. Więcej informacji >> pdf

PhD position is available within OPUS 14 NCN grant ‘Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2’. Principal Investigator: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Deadline for applications: 15 July 2019. For more info see >> eng

 


Obóz Naukowy Chęciny 2019-ALLCHEMIA [RELACJA]

W dniach 30.04-04.05 w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej UW w Chęcinach odbyła się trzecia edycja Obozu Naukowego organizowanego przez Zarząd Samorządu Studentów Wydziału Chemii UW wspierany przez kolegium dziekańskie. Odpowiedzialni za przygotowanie obozu byli studenci WCh: Marcin Guza, Rafał Chojnacki, Bartosz Kamiński, Patrycja Żukowska i Agnieszka Czajkowska.

Podczas tegorocznego obozu odbyły się zajęcia dotyczące zagadnień z chemii jądrowej, modelowania molekularnego, a także savoir-vivre. Kadrę naukową stanowili: dr hab. Beata Krasnodębska – Ostręga, dr Janusz Cukras, mgr Jakub Sęk oraz mgr Damian Połomski. Gośćmi byli także Dziekan Wydziału Chemii z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki – prof. Grygoriy Dmytriv oraz Agnieszka Grzegorczyk z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, która przeprowadziła szkolenie z pozyskiwania funduszy na badania.

Poza aspektem edukacyjnym zapewniona była również część wypoczynkowo-rozrywkowa. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić Jaskinię Raj oraz Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Ponadto, każdego wieczoru zapewnione były dodatkowe atrakcje mające na celu integrację uczestników wyjazdu, np. teleturniej chemiczny czy gra terenowa, po których uczestnicy otrzymywali atrakcyjne nagrody. Tradycją obozu jest już wspólne odtańczenie belgijki i poloneza. Obóz zakończył się imprezą tematyczną – AllColours Party.