Laureaci konkursów NCN 16 edycji OPUS, PRELUDIUM i SONATA 14

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS, PRELUDIUM 16 edycji i SONATA 14 ogłoszonych 14 września 2018 r.

Laureatami konkursu OPUS 16 zostali:

 • prof. dr hab. Agata Joanna Michalska-Maksymiuk, projekt pt.: „Nanowłókna jonoselektywne: od sensorów optycznych i elektrochemicznych do układów „lab on a mat”, kwota finansowania: 1 793 200 PLN
 • prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, projekt pt.: „Rozwijając krystalografię kwantową w celu lepszego wejrzenia w strukturę i właściwości kryształów”, kwota finansowania: 2 194 600 PLN
 • prof. dr hab. Grzegorz Robert Litwinienko, projekt pt.: „Fizykochemiczne podstawy działania antyoksydantów: od efektów rozpuszczalnikowych i badań mechanistycznych do zjawisk międzyfazowych w układach biomimetycznych.”, kwota finansowania: 1 826 000 PLN
 • dr hab. Piotr Garbacz, projekt pt.: „Wyznaczanie struktury cząsteczek za pomocą oddziaływań spinowo-spinowych w polu elektrycznym”, kwota finansowania: 829 600 PLN
 • prof. dr hab. Renata Bilewicz, projekt pt.: „Oddziaływania statyn z błonami biologicznymi – implikacje dla poszukiwań bezpiecznego systemu dostarczania leku.”, kwota finansowania: 1 298 900 PLN
 • dr Wojciech Andrzej Sławiński, projekt pt. „Modelowanie lokalnej struktury krystalicznej i magnetycznej w potencjalnym QSL (quantum spin liquid) alpha-RuCl3”, kwota finansowania: 1 252 600 PLN
 • dr Michał Jan Chmielewski, projekt pt.: „Selektywny transport anionów o znaczeniu biologicznym przez dwuwarstwy lipidowe”, kwota finansowania: 1 550 000 PLN
 • prof. dr hab. Krzysztof Andrzej Maksymiuk, projekt pt.: „Układy elektrochemiczne z elektrodami bipolarnymi”, kwota finansowania: 1 730 200 PLN
 • dr hab. Michał Maciej Barbasiewicz, projekt pt.: „Na pograniczu siarki i fluoru – nowe strategie tworzenia wiązań CC i CF”, kwota finansowania: 1 659 700 PLN
 • dr hab. Marcin Dawid Karbarz, projekt pt.: „Funkcjonalizacja środowiskowo czułych „inteligentnych” materiałów hydrożelowych ukierunkowana na zdolność do samonaprawiania, samoporządkowania i biodegradacji”, kwota finansowania: 1 193 800 PLN
 • dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka, projekt pt.: „Nanocząstki złota i srebra jako nośniki analogów 5′ końca mRNA o potencjalnym zastosowaniu terapeutycznym”, kwota finansowania: 1 367 900 PLN
 • prof. dr hab. Tomasz Jan Gierczak, projekt pt.: „Chemia wtórnych aerozoli organicznych (SOA) w wodzie atmosferycznej”, kwota finansowania: 619 800 PLN

Laureatami konkursu PRELUDIUM 16 zostali:

 • mgr Sylwia Pawlędzio, projekt pt.: „Zastosowanie metod krystalografii kwantowej do detekcji efektów relatywistycznych w strukturach kryształów z ciężkimi atomami.”, kwota finansowania: 70 000 PLN
 • mgr Adrian Fabisiak, projekt pt.: „Nowe analogi kalcytriolu o nienaturalnym pierścieniu D”, kwota finansowania: 139 100 PLN

Laureatami konkursu SONATA 14 zostali:

 • dr Joanna Jankowska, projekt pt.: „Silnie ukierunkowane fotoprzełączanie w układach molekularnych: pochodzenie, kontrola i zastosowania zjawiska”, kwota finansowania: 342 800 PLN
 • dr Mihails Arhangelskis, projekt pt.: „Przewidywanie metodami Ab-initio struktury i właściwości szkieletów (MOF-ów) do zastosowań sensorycznych”, kwota finansowania: 1 244 000 PLN

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 17 maja 2019

Data ostatniej modyfikacji: 24 czerwca 2019