Laureaci konkursów NCN 16 edycji OPUS, PRELUDIUM i SONATA 14
17 maja 2019

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS, PRELUDIUM 16 edycji i SONATA 14 ogłoszonych 14 września 2018 r.

Laureatami konkursu OPUS 16 zostali:

 • prof. dr hab. Agata Joanna Michalska-Maksymiuk, projekt pt.: „Nanowłókna jonoselektywne: od sensorów optycznych i elektrochemicznych do układów „lab on a mat”, kwota finansowania: 1 793 200 PLN
 • prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, projekt pt.: „Rozwijając krystalografię kwantową w celu lepszego wejrzenia w strukturę i właściwości kryształów”, kwota finansowania: 2 194 600 PLN
 • prof. dr hab. Grzegorz Robert Litwinienko, projekt pt.: „Fizykochemiczne podstawy działania antyoksydantów: od efektów rozpuszczalnikowych i badań mechanistycznych do zjawisk międzyfazowych w układach biomimetycznych.”, kwota finansowania: 1 826 000 PLN
 • dr hab. Piotr Garbacz, projekt pt.: „Wyznaczanie struktury cząsteczek za pomocą oddziaływań spinowo-spinowych w polu elektrycznym”, kwota finansowania: 829 600 PLN
 • prof. dr hab. Renata Bilewicz, projekt pt.: „Oddziaływania statyn z błonami biologicznymi – implikacje dla poszukiwań bezpiecznego systemu dostarczania leku.”, kwota finansowania: 1 298 900 PLN
 • dr Wojciech Andrzej Sławiński, projekt pt. „Modelowanie lokalnej struktury krystalicznej i magnetycznej w potencjalnym QSL (quantum spin liquid) alpha-RuCl3”, kwota finansowania: 1 252 600 PLN
 • dr Michał Jan Chmielewski, projekt pt.: „Selektywny transport anionów o znaczeniu biologicznym przez dwuwarstwy lipidowe”, kwota finansowania: 1 550 000 PLN
 • prof. dr hab. Krzysztof Andrzej Maksymiuk, projekt pt.: „Układy elektrochemiczne z elektrodami bipolarnymi”, kwota finansowania: 1 730 200 PLN
 • dr hab. Michał Maciej Barbasiewicz, projekt pt.: „Na pograniczu siarki i fluoru – nowe strategie tworzenia wiązań CC i CF”, kwota finansowania: 1 659 700 PLN
 • dr hab. Marcin Dawid Karbarz, projekt pt.: „Funkcjonalizacja środowiskowo czułych „inteligentnych” materiałów hydrożelowych ukierunkowana na zdolność do samonaprawiania, samoporządkowania i biodegradacji”, kwota finansowania: 1 193 800 PLN
 • dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka, projekt pt.: „Nanocząstki złota i srebra jako nośniki analogów 5′ końca mRNA o potencjalnym zastosowaniu terapeutycznym”, kwota finansowania: 1 367 900 PLN
 • prof. dr hab. Tomasz Jan Gierczak, projekt pt.: „Chemia wtórnych aerozoli organicznych (SOA) w wodzie atmosferycznej”, kwota finansowania: 619 800 PLN

Laureatami konkursu PRELUDIUM 16 zostali:

 • mgr Sylwia Pawlędzio, projekt pt.: „Zastosowanie metod krystalografii kwantowej do detekcji efektów relatywistycznych w strukturach kryształów z ciężkimi atomami.”, kwota finansowania: 70 000 PLN
 • mgr Adrian Fabisiak, projekt pt.: „Nowe analogi kalcytriolu o nienaturalnym pierścieniu D”, kwota finansowania: 139 100 PLN

Laureatami konkursu SONATA 14 zostali:

 • dr Joanna Jankowska, projekt pt.: „Silnie ukierunkowane fotoprzełączanie w układach molekularnych: pochodzenie, kontrola i zastosowania zjawiska”, kwota finansowania: 342 800 PLN
 • dr Mihails Arhangelskis, projekt pt.: „Przewidywanie metodami Ab-initio struktury i właściwości szkieletów (MOF-ów) do zastosowań sensorycznych”, kwota finansowania: 1 244 000 PLN

Serdecznie gratulujemy!


Seminarium Wydziałowe 27.05.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

27 maja 2019 (poniedziałek), o 15:00,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, obok Dziekanatu)

Prof. MIROSLAV VLCEK
[Centrum Materiałów i Nanotechnologii (CEMNAT), Wydział Technologii Chemicznej,
Uniwersytet w Pardubicach, Republika Czeska]

wygłosi wykład

„Micro- and nanostructuring of high refractive index glasses – how and why?”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW

 

Abstract

In this lecture critical review of various micro and nanostructuring techniques of high refractive index chalcogenide based glasses will be given. It will be shown that due to lower rigidity of their structure in comparison with classical oxide glasses ChGs structure can be easily modified by exposure to suitable radiation. Furthermore their composition can be locally modified by exploiting radiation induced diffusion and dissolution of some metals. All these structural/compositional changes result- in selective wet or dry etching which allows ChGs surface structuring. Low rigidity and relatively low softening temperatures allows their surface to be also corrugated by direct laser writing method or by embossing. Particular examples of ChGs applications will be presented. Brief introduction of other research activities of Center of Materials and Nanotechnologies, FCHT University of Pardubice will be also given.


Oferta Stypendialna dla studenta w projekcie NCN SONATA BIS

Oferta Stypendialna dla studentki/studenta w projekcie badawczym SONATA BIS „Foldamerowe mimetyki alfa helis – synteza, samoorganizacja i rozpoznanie molekularne” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr Karolina Pułka-Ziach. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 lipca 2019 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta Stypendialna dla doktoranta w projekcie NCN SONATA BIS

Oferta Stypendialna dla doktoranta/doktorantki w projekcie badawczym SONATA BIS „Foldamerowe mimetyki alfa helis – synteza, samoorganizacja i rozpoznanie molekularne” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr Karolina Pułka-Ziach. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 lipca 2019 roku. Więcej informacji >> pdf


Regulamin studiów

Przedstawiamy projekt nowego Regulaminu studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, który 13 maja został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję Prawno-Statutową. 22 maja Regulamin studiów będzie przedmiotem obrad Senatu.

Projekt nowego Regulaminu studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 13 maja został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję Prawno-Statutową, która stwierdziła jego zgodność z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 22 maja Regulamin studiów będzie przedmiotem obrad Senatu, a po przyjęciu nowego Statutu – przedmiotem oceny Komisji, która wówczas stwierdzi jego zgodność ze Statutem.

Projekt nowego Regulaminu studiów przygotowano w szerokiej konsultacji ze społecznością uniwersytetu. Każdy mógł nadesłać uwagi do wcześniej przedstawionego dokumentu drogą mailową na specjalnie utworzony adres (regulamin.studia@uw.edu.pl). Łącznie zgłoszono kilkaset sugestii i postulatów. W efekcie projektowany akt prawny został znacząco udoskonalony, dzięki czemu odpowiada on na zróżnicowane potrzeby poszczególnych środowisk uniwersyteckich. Projekt nowego Regulaminu studiów został przy tym tak skonstruowany, aby jego przepisy mogły funkcjonować niezależnie od ostatecznie przyjętych w nowym Statucie rozwiązań, również tych dotyczących struktury organizacyjnej naszej uczelni.

List prof. Jolanty Choińskiej-Miki, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

Przedstawiany projekt Regulaminu studiów w porównaniu do obecnie obowiązującego Regulaminu (przyjętego w 2015 roku) zawiera szereg rozwiązań szczególnie korzystnych dla studentów.

Projekt Regulaminu Studiów

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie NCN SONATA BIS 7

Konkurs na stanowisko adiunkta w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki, Sonata Bis 7: „Foldamerowe mimetyki alfa helis – synteza, samoorganizacja i rozpoznanie molekularne”. Kierownik projektu: dr Karolina Pułka-Ziach. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 czerwca 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc (pol. adiunkt) in the Sonata Bis 7 project entitled „Alpha-helicomimetic foldamers – synthesis, self-assembly and molecular recognition” financed by National Science Centre, Poland is open for application. Project leader: dr Karolina Pułka-Ziach. Deadline for applications: 12 June 2019. For more info see >> eng