Konkurs na stanowisko adiunkta w programie „Polskie Powroty”NAWA

Konkurs na stanowisko adiunkta (młodego doktora, postdoca) w grupie dra Jana Stanka w ramach projektu „Nowe metody określania struktury i dynamiki biomolekuł za pomocą Jądrowego Rezonansu Magnetycznego w ciele stałym z ultraszybką rotacją” w programie „Polskie Powroty” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 maja 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

We invite applications for a post-doc position in dr Jan Stanek’s group under a grant „Novel methods for dynamics and structural studies of biomolecules by Nuclear Magnetic Resonance in the solid-state with ultrafast magic-angle spinning” in the framework of „Polish Return” programme financed by Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA). Deadline for applications: 30 May 2019. For more info see >> eng


Data publikacji: 09 maja 2019

Data ostatniej modyfikacji: 30 maja 2019