Znamy laureatów programu START 2019
09 maja 2019

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 27. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł, a łączna kwota, jaką Fundacja przeznaczy na stypendia START w 2019 roku, wynosi ok. 3 mln złotych.

Z Wydziału Chemii UW laureatką została Dominika Majdecka.

START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych badaczy przed trzydziestką reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jest najdłużej realizowanym programem Fundacji. Grono laureatów wszystkich konkursów, łącznie z tegorocznymi, liczy już ponad 3 000 osób. Stypendia, które można przeznaczyć na dowolny cel, mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce.

Stypendia są przyznawane w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość dotychczasowego dorobku naukowego kandydatów. Laureaci konkursu 2019 zostali wyłonieni spośród 899 kandydatów. Średni wiek laureatów wynosi prawie 29 lat, a 60 % nagrodzonych posiada stopień doktora (przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu w Polsce wynosi około 35 lat).

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 25 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Nabór wniosków do kolejnego konkursu rozpocznie się jesienią br.

Pełna lista laureatów konkursu START 2019

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: www.fnp.org.pl


Konkurs na stanowisko adiunkta w programie „Polskie Powroty”NAWA

Konkurs na stanowisko adiunkta (młodego doktora, postdoca) w grupie dra Jana Stanka w ramach projektu „Nowe metody określania struktury i dynamiki biomolekuł za pomocą Jądrowego Rezonansu Magnetycznego w ciele stałym z ultraszybką rotacją” w programie „Polskie Powroty” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 maja 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

We invite applications for a post-doc position in dr Jan Stanek’s group under a grant „Novel methods for dynamics and structural studies of biomolecules by Nuclear Magnetic Resonance in the solid-state with ultrafast magic-angle spinning” in the framework of „Polish Return” programme financed by Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA). Deadline for applications: 30 May 2019. For more info see >> eng


Wybory uzupełniające kandydata na członka Senatu UW 15.05.2019

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału  Chemii UW

uprzejmie informuje, że

wybory uzupełniające kandydata na członka Senatu

Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy innych nauczycieli akademickich,

czyli nieposiadających stopnia dr hab. lub tytułu profesora

odbędą się w dn. 15 maja 2019 r. (środa),

o godz. 15:15 w sali 141.