XVI Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików ChemSession’18
29 kwietnia 2019

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza doktorantów wszystkich warszawskich placówek chemicznych do udziału w tegorocznym XVI Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’19. Spotkanie odbędzie się 7 czerwca 2019 r. (piątek) w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Seminarium ChemSession jest już tradycją i będzie organizowane w tym roku po raz szesnasty. Głównym celem jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki z dziedziny chemii oraz integracja warszawskiego środowiska chemicznego. Podobnie jak w poprzednich latach planujemy prezentacje wyników prac doktorantów ze wszystkich dziedzin chemii w formie plakatów. Streszczenia prac zostaną wydrukowane w materiałach seminarium. Warto podkreślić, iż wszystkie prezentacje będą przedmiotem oceny konkursowej w celu wyłonienia i nagrodzenia najlepszych prac. W trakcie części plenarnej uczestnicy seminarium będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych gości na tematy dotyczące aktualnych zagadnień różnych dyscyplin chemii. Seminarium zakończy wspólne spotkanie towarzyskie.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa udział w seminarium – tradycyjnym forum integrującym środowisko doktorantów i młodych pracowników nauki środowiska warszawskiego.

Rejestracja i więcej informacji

Komitet Organizacyjny ChemSession’19

 

Źródło: www.ptchem.waw.pl


Zaproszenie do udziału w ChemSession’19

Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów oraz studentów ostatniego roku, którzy planują rozpocząć wkrótce studia doktoranckie, do udziału w ChemSession’19.

Seminaria ChemSession organizowane są corocznie przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Tegoroczne spotkanie jest już szesnastym, odbędzie się 7 czerwca br. w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW oraz Centrum Nowych Technologii UW. Głównym celem seminarium jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki z dziedziny chemii oraz integracja warszawskiego środowiska chemicznego.

Szczegóły znajdziecie Państwo pod adresem www.chemsession.pl lub poniżej.

Termin zgłoszeń i nadsyłania abstraktów na ChemSession’19 został przedłużony do 6go maja 2019. Jest to termin ostateczny.

 


ENSEMBLE3 z grantem Teaming

Międzynarodowe konsorcjum ENSEMBLE3, którego członkiem jest Uniwersytet Warszawski, otrzymało grant w prestiżowym konkursie Teaming for Excellence programu Horyzont 2020. Dzięki finansowaniu powstanie centrum doskonałości, w którym prowadzone będą badania dotyczące technologii wzrostu kryształów i materiałów stosowanych w medycynie, nanofotonice i optoelektronice.

Kierownikiem projektu jest dr hab. Dorota Pawlak, prof. UW z Wydziału Chemii UW i z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych.

Celem konkursu Teaming for Excellence jest wyłonienie międzynarodowych konsorcjów, które utworzą lub udoskonalą istniejące już centra doskonałości. Ośrodki badawcze z państw rozwijających potencjał B+R współpracują z wiodącymi instytucjami naukowymi lub agencjami ds. badań w Europie.

W drugiej fazie konkursu Komisja Europejska nagrodziła 13 projektów konsorcjów, przyznając 195 mln euro. 3 projekty zgłoszone przez polskie jednostki naukowe zostały wybrane do finansowania. Wśród nich jest projekt konsorcjum ENSEMBLE3, do którego należy UW.

Koordynatorem projektu jest Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych. W przedsięwzięciu uczestniczy również Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz partnerzy z Włoch – Sapienza Università di Roma, Niemiec – Karlsruher Institut für Technologie oraz Hiszpanii – nanoGUNE Cooperative Research Center. Partnerzy będą współpracować, aby utworzyć centrum doskonałości „Centre of Excellence for Nanophotonics, Advanced Materials and Novel Crystal Growth-based Technologies”, które będzie zajmowało się technologiami wzrostu kryształów i materiałów stosowanymi w medycynie, nanofotonice i optoelektronice. Instytucje otrzymały na nie 15 mln euro.

Pozostałe 2 projekty koordynowane przez polskie jednostki badawcze, które również otrzymały grant Teaming:

  • NOMATEN, który utworzy centrum doskonałości zajmujące się badaniami nad materiałami odpornymi na ekstremalne warunki („Centre of Excellence in Multifunctional Materials for Industrial and Medical Applications”); koordynator Narodowe Centrum Badań Jądrowych;
  • Sano, który utworzy centrum doskonałości dotyczące zaawansowanych symulacji komputerowych w diagnostyce („Centre for New Methods in Computational Diagnostics and Personalised Therapy”); partner wiodący – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Wszystkie nagrodzone przedsięwzięcia

Więcej informacji o konkursie

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Szkolenia i kursy dla pracowników UW

6 maja o godz. 12.00 rozpocznie się rejestracja na letnie kursy językowe. 7 i 13 maja pracownicy UW będą mieli także możliwość zapisać się na inne ciekawe zajęcia odbywające się na kampusie głównym.

Zapisy dostępne będą na Platformie Kampus. Wszystkie kursy i szkolenia odbędą się na kampusie głównym.

 

6 maja, godz. 12.00

  • Hiszpańskie ABC (kurs od zera dla osób, które nie uczyły się hiszpańskiego), zajęcia w pon., środy i piątki w godz. 9-10.30 od 12 czerwca do 17 lipca 2019, prowadząca mgr Małgorzata Wojtyniak z Artes Liberales
  • „Rosyjski od a do я” (kurs od zera dla osób, które nie uczyły się rosyjskiego – nauka alfabetu), zajęcia zazwyczaj we wtorki i w czwartki za wyjątkiem pierwszego tygodnia, w godz. 13.45-16.00 od 10 czerwca do 16 lipca, prowadząca mgr Magda Tulska-Budziak ze Szkoły Języków Obcych
  • „Angielski praktyczny” poziom A2/B1, zajęcia w poniedziałki i w środy w godz. 9.00-11.15 od 12 czerwca do 17 lipca prowadząca mgr Hanna Kaczmarczyk ze Szkoły Języków Obcych

7 maja, godz. 12.00

  • „Trudny klient – radzenie sobie w pracy z osobami znajdującymi się w kryzysie” szkolenie 23 maja w godz. 9-16, sala 308 w dawnej bibliotece uniwersyteckiej, prowadzący dr Szymon Chrząstowski z Wydziału Psychologii UW
  • „Zachowanie w sytuacjach kryzysowych” 28 maja w godz. 9.00-14.00, sala 308 w dawnej bibliotece uniwersyteckiej, prowadzący z Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Społecznego, m.in. były oficer GROM-u ppłk Andrzej Kruczyński

13 maja, godz. 12.00

  • „Warsztaty z uważności” 3 czerwca w godz. 9-16, sala 308 w dawnej bibliotece uniwersyteckiej, prowadząca dr Agnieszka Wojnarowska z Wydziału Psychologii UW
  • „Trudny klient – radzenie sobie w pracy z osobami znajdującymi się w kryzysie” szkolenie 6 czerwca w godz. 9-16, sala 308 w dawnej bibliotece uniwersyteckiej, prowadzący dr Szymon Chrząstowski z Wydziału Psychologii UW

 

Źródło: www.uw.edu.pl