Konferencja „EIC Roadshow Warsaw” 7.05.2019 Warszawa
27 kwietnia 2019

Zapraszamy na wydarzenie organizowane przez Komisję Europejską w Warszawie – 7 maja 2019 r. Celem wydarzenia jest zaprezentowanie wszystkim zainteresowanym nowej koncepcji i oferty Europejskiej Rady ds. Innowacji.

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma wspierać najbardziej obiecujących europejskich innowatorów: przedsiębiorców z małych i średnich firm oraz naukowców w realizowaniu ich pomysłów i ambicji na skalę międzynarodową. Przeznaczone zostaną na to środki z Horyzontu 2020.

Rada  jest obecnie w fazie pilotażowej i jest punktem kompleksowej obsługi dla wprowadzania radykalnych i przełomowych innowacji z laboratoriów ma rynek. Ma również za zadanie pomóc podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwijaniu ich pomysłów na większą skalę.

Zapewnia bezpośrednie wsparcie dla innowatorów za pośrednictwem dwóch głównych instrumentów finansowania: PATHFINDER –  dla wczesnych etapów prac i ACCELERATOR – dla etapu rozwoju oraz wprowadzania na rynek. Działalność ta będzie uzupełnieniem prac Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Przedstawiciele wysokiego szczebla z Komisji Europejskiej przedstawią Państwu założenia dotyczące poszczególnych Instrumentów  EIC. Będzie możliwość zadawania pytań bezpośrednio przedstawicielom KE.

Wydarzenie będzie tłumaczone na język polski.

Rejestracja oraz program dostępny jest na stronie KPK.


XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa 31.05.2019 Kielnarowa

Serdecznie zapraszamy studentów i młodych naukowców do udziału w XI Ogólnopolskiej Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”, która odbędzie się 31 maja 2019 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej. Dzień przed konferencją, tj. 30 maja odbędą się bezpłatne warsztaty biznesowe pt. „Od badań do komercjalizacji” w rzeszowskim inkubatorze technologicznym – Samsung Inkubator.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, opłata konferencyjna uległa obniżeniu do kwoty 80 zł.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.naukaipasja.com.pl oraz na profilu https://www.facebook.com/naukaipasja/.

Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję, mogą zostać opublikowane w czasopismach: Financial Internet Quarterly „e-Finanse”, Studia Humana i Soci@lCommunication.

Zakres tematyczny konferencji:

  • Innowacje w ekonomii, finansach i zarządzaniu,
  • Rozwój innowacji technologicznych i IT,
  • Zdrowie, kosmetologia, turystyka – innowacyjne rozwiązania,
  • Dziennikarstwo i nowe media,
  • Bezpieczeństwo, prawo, polityka.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.05.2019 r.


Dzień Otwarty UW 2019 [RELACJA]

27 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim odbył się Dzień Otwarty. Wszyscy zainteresowani studiami na UW, mogli poznać zasady rekrutacji i oferty edukacyjne wydziałów oraz zwiedzić kampus główny. Na uczestników czekały także atrakcje specjalne. Wydział Chemii UW również uczestniczył w tym wydarzeniu.

Dzień Otwarty to jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń Uniwersytetu Warszawskiego, podczas którego swoją ofertę prezentują wszystkie uniwersyteckie jednostki. Każdego roku, w ciągu jednego dnia, progi uczelni odwiedza setki osób zainteresowanych nauką na UW.

27 kwietnia, podobnie jak w latach ubiegłych, kandydaci na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie mogli porozmawiać z wykładowcami i studentami, zapoznać się z zasadami rekrutacji na poszczególne kierunki oraz poznać ofertę dydaktyczną wydziałów i innych jednostek. Dodatkowych informacji udzielały także poszczególne biura uniwersyteckie, w tym m.in. Biuro Rekrutacji oraz Biuro Karier, które podpowiadało jak skutecznie szukać pracy.

Wydarzenie było także okazją do tego, żeby dowiedzieć się więcej na temat pozostałych aktywności, w jakich poza studiowaniem mogą brać udział studenci. Swoje oferty przedstawił m.in. Samorząd Studentów UW, Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu oraz Teatr Hybrydy, którego przedstawiciele sprawdzali dykcję uczestników Dnia Otwartego.

W tym roku pojawiły się także nowości –  stoisko Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), namiot sojuszu uczelni europejskich 4EU+ oraz przygotowana przez Instytut Kultury Polskiej, gra terenowa z wykorzystaniem strony internetowej www.ok.uw.edu.pl, zawierająca mapę kampusu wraz z opisami najważniejszych i najciekawszych miejsc.

Podczas Dnia Otwartego kampus można było zwiedzać także w bardziej „tradycyjny” sposób. Na wycieczkę z przewodnikiem śladami uniwersyteckich zabytków zaprosiło Muzeum UW. Zbiórki osób zainteresowanych spacerem po kampusie odbywały się co godzinę na placu pomiędzy Bramą Główną a dawną Biblioteką Uniwersytecką.

Odwiedzający mogli także kolekcjonować pieczątki. Osoby, które zebrały stemple z trzech różnych stanowisk, otrzymały gadżet UW.


4 szkoły doktorskie na UW

Rektor Marcin Pałys wydał zarządzenia w sprawie utworzenia 4 szkół doktorskich na UW: Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej. Jednocześnie rektor powołał pełniących obowiązki dyrektorów szkół.

Szkoły doktorskie na UW

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
p.o. dyrektora dr. hab. Cezary Wiesław Cieśliński

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
p.o. dyrektora prof. dr. hab. Paweł Krzysztof Swianiewicz

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
p.o. dyrektora prof. dr. hab. Jerzy Tiuryn

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska
p.o. dyrektora prof. dr. hab. Maciej Abramowicz

Zarządzenia dostępne są w Monitorze UW.

Utworzenie szkół i powołanie pełniących obowiązki ich dyrektorów możliwe było dzięki uchwale przyjętej przez Senat UW 17 kwietnia w sprawie Ramowych zasad organizacji szkół doktorskich na UW. W dokumencie opisano zadania i sposób powoływania dyrektora oraz rady szkoły. Uregulowano też zasady współpracy szkoły z radami dyscyplin naukowych, radą dziedzin naukowych, a także władzami jednostek, w ramach których doktoranci będą prowadzić swoje badania.

Osoby powołane na pełniących obowiązki dyrektorów przewodniczą zespołom doradczym ds. organizacji szkół doktorskich, powołanym w lutym tego roku przez rektora. Ich zadaniem jest przygotowywanie projektów wszelkich dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkół, np. regulaminu, zasad rekrutacji i ewaluacji, a także ramowych programów kształcenia. Zespoły uczestniczyły w opracowaniu ramowych zasad uchwalonych przez Senat UW.

Na tym samym posiedzeniu 17 kwietnia senatorowie przyjęli również uchwałę w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do szkół doktorskich na UW w roku akademickim 2019/2020. Załącznikami do uchwały są szczegółowe zasady rekrutacji osobne dla każdej z czterech szkół.

 

Źródło: www.uw.edu.pl