Wspomnienie Profesora Jacka Namieśnika
14 kwietnia 2019

 

14 kwietnia 2019 roku zmarł

Profesor Jacek Namieśnik,

Rektor Politechniki Gdańskiej, wybitny chemik analityk,

od lat blisko związany ze społecznością akademicką naszego Wydziału.

W imieniu społeczności Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przekazujemy wyrazy współczucia członkom rodziny Pana Profesora, jak również wszystkim jego współpracownikom i wychowankom.

 

Kolegium Dziekańskie Wydziału Chemii UW

 

Zdjęcie: www.pg.edu.plRekrutacja do Programu MOST 15.04-15.05.2019

 

Więcej informacji: http://www.chem.uw.edu.pl/studenci/program-most/