Laureat Konkursu UE dla Młodych Naukowców EUCYS

W dniach 22-23 marca odbył się finał polskiej edycji konkursu dla młodych naukowców EUCYS 2019. Jednym z finalistów był Antoni Lis, uczeń szkoły licealnej im. J. Zamoyskiego w Warszawie, który od kwietnia 2018 r. wykonuje badania na Wydziale Chemii UW pod opieką dr Magdaleny Osial.

Pan Antoni Lis zdobył pierwszą nagrodę za projekt pt.: „Synteza magnetycznych nośników leków przeciwnowotworowych oraz badanie ich oddziaływania z modelowymi układami błon biologicznych”, który był także wspierany przez prof. dr. hab. Krzysztofa Woźniaka.

Otrzymując nagrodę Pan Antoni będzie reprezentował Polskę w Sofii we wrześniu na edycji europejskiej konkursu EUCYS.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

Reprezentacja Polski na EUCYS 2019 z prof. Janem Madeyem (krajowym organizatorem EUCYS)
i przewodniczącym Jury dr. Piotrem Chrząstowskim-Wachtelem

 

Zdjęcie: www.fundusz.org


Data publikacji: 13 kwietnia 2019

Data ostatniej modyfikacji: 13 kwietnia 2019