Wyniki konkursu na okładkę do Informatora o Grupach Badawczych

Rozstrzygnięcie konkursu

„Zaprojektuj okładkę do anglojęzycznego Informatora o Grupach Badawczych
Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”

 

Celem Konkursu było stworzenie ciekawych, autorskich propozycji okładki anglojęzycznego Informatora o Grupach Badawczych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, które posłużą promocji Wydziału Chemii, a także Grup Badawczych działających w tej jednostce. Kapituła Konkursu, spośród nadesłanych prac, wyłoniła Laureata, którego praca stanowiąca koncepcję okładki najlepiej realizuje opisany powyżej cel konkursu oraz cechuje się oryginalnością, wysoką jakością przygotowanego projektu i innowacyjnością.

Prace oceniane były pod względem estetycznym oraz funkcjonalnym – jako okładki. Przy wyłanianiu Laureata członkowie Kapituły Konkursowej kierowali się swoją subiektywną oceną wynikającą z ich wiedzy i doświadczenia, zwracając uwagę na:

a) oryginalne, nowatorskie i ciekawe podejście do odpowiedzi na cel konkursu,

b) jakość przesłanego projektu,

c) kreatywność w przygotowaniu projektu.

Po dokonaniu oceny 6 prac (zgodnie z Regulaminem), złożonych w Konkursie, Kapituła wyłoniła zwycięzcę:

Panią Justynę Makowską (doktorantka).

Kapituła Konkursowa przyznała nagrodę w postaci publikacji pracy w formie okładki Informatora, nagrodę finansową w wysokości 1000 zł oraz nagrodę rzeczową w postaci gadżetu Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (pióro wieczne o wartości 300 zł).

Kapituła Konkursowa postanowiła przyznać też 3 wyróżnienia następującym osobom:

Pan Mateusz Granica (doktorant)

Pani Pamela Krug (doktorantka)

Pan Marcin Strawski (pracownik).

Nagrodami dla osób wyróżnionych są pióra wieczne (każde o wartości 300 zł).

Wręczenie nagród odbędzie się na najbliższej Radzie Wydziału, tj. 17 kwietnia 2019 r. o godzinie 15.00.

 

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 10 kwietnia 2019

Data ostatniej modyfikacji: 11 kwietnia 2019