Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. Ewy Bulskiej

Prof. Ewa Bulska otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Wręczenie Orderu odbyło się podczas obchodów 100-lecia Głównego Urzędu Miar.

Prof. Bulska jest przewodniczącą pierwszej Rady Metrologii powstałej na skutek podpisanej przez Prezydenta RP w dn. 6 maja 2017 r. nowelizacji ustawy Prawo o miarach. Rada Metrologii opiniuje stan i kierunki rozwoju krajowej metrologii, działalności merytorycznej administracji miar, strategicznego planu oraz rocznych planów i sprawozdań.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

Zdjęcia: www.gum.gov.pl


Data publikacji: 01 kwietnia 2019

Data ostatniej modyfikacji: 13 kwietnia 2019