Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. Ewy Bulskiej
01 kwietnia 2019

Prof. Ewa Bulska otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Wręczenie Orderu odbyło się podczas obchodów 100-lecia Głównego Urzędu Miar.

Prof. Bulska jest przewodniczącą pierwszej Rady Metrologii powstałej na skutek podpisanej przez Prezydenta RP w dn. 6 maja 2017 r. nowelizacji ustawy Prawo o miarach. Rada Metrologii opiniuje stan i kierunki rozwoju krajowej metrologii, działalności merytorycznej administracji miar, strategicznego planu oraz rocznych planów i sprawozdań.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

Zdjęcia: www.gum.gov.pl


Seminarium Wydziałowe 5.04.2018

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

5 kwietnia 2019 (piątek), o 15:00,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Dr ANNA MAKAL
(Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

wygłosi wykład

„Wpływ otoczenia w sieci krystalicznej na właściwości fizykochemiczne materiałów”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Konkurs na stanowisko Asystenta

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają KONKURS na stanowisko ASYSTENTA (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych). Liczba dostępnych etatów: 3. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 maja 2019 roku do godz. 14.00. Więcej informacji >> pdf Template


Konkurs na stanowisko Adiunkta

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają KONKURS na stanowisko ADIUNKTA (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych). Liczba dostępnych etatów: 5. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 maja 2019 roku do godz. 14.00. Więcej informacji >> pdf Template


Seminarium Wydziałowe 2.04.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

2 kwietnia 2019 (wtorek), o 12:30,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, obok Dziekanatu)

Dr hab. PAULINA DOMINIAK, prof. UW
(Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

wygłosi wykład

„Modelowanie gęstości elektronowej na potrzeby rentgeno- i elektronografii
oraz chemii i biologii strukturalnej”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Wykład PTChem 4.04.2019

W imieniu zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem pragniemy serdecznie zaprosić na wykład pt. „Tworzywa sztuczne na cenzurowanym  – szansa czy zagrożenie dla przemysłu?”, który wygłosi Dr inż. Kazimierz Borkowski.

Wykład odbędzie się w najbliższy czwartek 4go kwietnia 2019 r. o godz. 18:00, w Gmachu Technologii Chemicznej PW, Aula Czochralskiego, ul Koszykowa 75.

Więcej informacji