XIV Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego 7.05.2019
30 kwietnia 2019

Dziekan I Wydziału Lekarskiego WUM prof. dr hab. Paweł Włodarski wraz z Kierownikiem Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM prof. dr hab. Agnieszką Cudnoch-Jędrzejewską oraz Dyrektorem Muzeum Historii Medycyny WUM dr Adamem Tyszkiewiczem mają zaszczyt zaprosić w dniu 7 maja br. o godzinie 11:00 na XIV Konferencję Naukową I Wydziału Lekarskiego.

W ramach Uroczystości odbędzie się Sesja i wystawa: Vita mortuorum in memoria vivorm est posita. Wspomnienie o prof. Andrzeju Trzebskim oraz Konferencja Naukowa: Regulacja układu krążenia: od fizjologii do praktyki klinicznej.

W załączeniu znajdą Państwo szczegółowy program wydarzenia.

 


XVI Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików ChemSession’18
29 kwietnia 2019

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza doktorantów wszystkich warszawskich placówek chemicznych do udziału w tegorocznym XVI Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’19. Spotkanie odbędzie się 7 czerwca 2019 r. (piątek) w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Seminarium ChemSession jest już tradycją i będzie organizowane w tym roku po raz szesnasty. Głównym celem jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki z dziedziny chemii oraz integracja warszawskiego środowiska chemicznego. Podobnie jak w poprzednich latach planujemy prezentacje wyników prac doktorantów ze wszystkich dziedzin chemii w formie plakatów. Streszczenia prac zostaną wydrukowane w materiałach seminarium. Warto podkreślić, iż wszystkie prezentacje będą przedmiotem oceny konkursowej w celu wyłonienia i nagrodzenia najlepszych prac. W trakcie części plenarnej uczestnicy seminarium będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych gości na tematy dotyczące aktualnych zagadnień różnych dyscyplin chemii. Seminarium zakończy wspólne spotkanie towarzyskie.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa udział w seminarium – tradycyjnym forum integrującym środowisko doktorantów i młodych pracowników nauki środowiska warszawskiego.

Rejestracja i więcej informacji

Komitet Organizacyjny ChemSession’19

 

Źródło: www.ptchem.waw.pl


Zaproszenie do udziału w ChemSession’19

Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów oraz studentów ostatniego roku, którzy planują rozpocząć wkrótce studia doktoranckie, do udziału w ChemSession’19.

Seminaria ChemSession organizowane są corocznie przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Tegoroczne spotkanie jest już szesnastym, odbędzie się 7 czerwca br. w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW oraz Centrum Nowych Technologii UW. Głównym celem seminarium jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki z dziedziny chemii oraz integracja warszawskiego środowiska chemicznego.

Szczegóły znajdziecie Państwo pod adresem www.chemsession.pl lub poniżej.

Termin zgłoszeń i nadsyłania abstraktów na ChemSession’19 został przedłużony do 6go maja 2019. Jest to termin ostateczny.

 


ENSEMBLE3 z grantem Teaming

Międzynarodowe konsorcjum ENSEMBLE3, którego członkiem jest Uniwersytet Warszawski, otrzymało grant w prestiżowym konkursie Teaming for Excellence programu Horyzont 2020. Dzięki finansowaniu powstanie centrum doskonałości, w którym prowadzone będą badania dotyczące technologii wzrostu kryształów i materiałów stosowanych w medycynie, nanofotonice i optoelektronice.

Kierownikiem projektu jest dr hab. Dorota Pawlak, prof. UW z Wydziału Chemii UW i z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych.

Celem konkursu Teaming for Excellence jest wyłonienie międzynarodowych konsorcjów, które utworzą lub udoskonalą istniejące już centra doskonałości. Ośrodki badawcze z państw rozwijających potencjał B+R współpracują z wiodącymi instytucjami naukowymi lub agencjami ds. badań w Europie.

W drugiej fazie konkursu Komisja Europejska nagrodziła 13 projektów konsorcjów, przyznając 195 mln euro. 3 projekty zgłoszone przez polskie jednostki naukowe zostały wybrane do finansowania. Wśród nich jest projekt konsorcjum ENSEMBLE3, do którego należy UW.

Koordynatorem projektu jest Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych. W przedsięwzięciu uczestniczy również Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz partnerzy z Włoch – Sapienza Università di Roma, Niemiec – Karlsruher Institut für Technologie oraz Hiszpanii – nanoGUNE Cooperative Research Center. Partnerzy będą współpracować, aby utworzyć centrum doskonałości „Centre of Excellence for Nanophotonics, Advanced Materials and Novel Crystal Growth-based Technologies”, które będzie zajmowało się technologiami wzrostu kryształów i materiałów stosowanymi w medycynie, nanofotonice i optoelektronice. Instytucje otrzymały na nie 15 mln euro.

Pozostałe 2 projekty koordynowane przez polskie jednostki badawcze, które również otrzymały grant Teaming:

 • NOMATEN, który utworzy centrum doskonałości zajmujące się badaniami nad materiałami odpornymi na ekstremalne warunki („Centre of Excellence in Multifunctional Materials for Industrial and Medical Applications”); koordynator Narodowe Centrum Badań Jądrowych;
 • Sano, który utworzy centrum doskonałości dotyczące zaawansowanych symulacji komputerowych w diagnostyce („Centre for New Methods in Computational Diagnostics and Personalised Therapy”); partner wiodący – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Wszystkie nagrodzone przedsięwzięcia

Więcej informacji o konkursie

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Szkolenia i kursy dla pracowników UW

6 maja o godz. 12.00 rozpocznie się rejestracja na letnie kursy językowe. 7 i 13 maja pracownicy UW będą mieli także możliwość zapisać się na inne ciekawe zajęcia odbywające się na kampusie głównym.

Zapisy dostępne będą na Platformie Kampus. Wszystkie kursy i szkolenia odbędą się na kampusie głównym.

 

6 maja, godz. 12.00

 • Hiszpańskie ABC (kurs od zera dla osób, które nie uczyły się hiszpańskiego), zajęcia w pon., środy i piątki w godz. 9-10.30 od 12 czerwca do 17 lipca 2019, prowadząca mgr Małgorzata Wojtyniak z Artes Liberales
 • „Rosyjski od a do я” (kurs od zera dla osób, które nie uczyły się rosyjskiego – nauka alfabetu), zajęcia zazwyczaj we wtorki i w czwartki za wyjątkiem pierwszego tygodnia, w godz. 13.45-16.00 od 10 czerwca do 16 lipca, prowadząca mgr Magda Tulska-Budziak ze Szkoły Języków Obcych
 • „Angielski praktyczny” poziom A2/B1, zajęcia w poniedziałki i w środy w godz. 9.00-11.15 od 12 czerwca do 17 lipca prowadząca mgr Hanna Kaczmarczyk ze Szkoły Języków Obcych

7 maja, godz. 12.00

 • „Trudny klient – radzenie sobie w pracy z osobami znajdującymi się w kryzysie” szkolenie 23 maja w godz. 9-16, sala 308 w dawnej bibliotece uniwersyteckiej, prowadzący dr Szymon Chrząstowski z Wydziału Psychologii UW
 • „Zachowanie w sytuacjach kryzysowych” 28 maja w godz. 9.00-14.00, sala 308 w dawnej bibliotece uniwersyteckiej, prowadzący z Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Społecznego, m.in. były oficer GROM-u ppłk Andrzej Kruczyński

13 maja, godz. 12.00

 • „Warsztaty z uważności” 3 czerwca w godz. 9-16, sala 308 w dawnej bibliotece uniwersyteckiej, prowadząca dr Agnieszka Wojnarowska z Wydziału Psychologii UW
 • „Trudny klient – radzenie sobie w pracy z osobami znajdującymi się w kryzysie” szkolenie 6 czerwca w godz. 9-16, sala 308 w dawnej bibliotece uniwersyteckiej, prowadzący dr Szymon Chrząstowski z Wydziału Psychologii UW

 

Źródło: www.uw.edu.pl


28 kwietnia 2019


Warsztaty z komunikacji dla pracowników i studentów UW

Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji przygotowało dwudniowe szkolenie dla pracowników UW. 10 i 11 czerwca zainteresowani mogą wziąć udział w warsztatach „Rozpoznawanie konfliktu i mobbingu oraz sposoby radzenia sobie z nimi”. Organizowane są również warsztaty negocjacyjno-mediacyjne dla studentów.

Zajęcia będą prowadzone metodami warsztatowymi, przy wykorzystaniu interaktywnych metod uczenia, takich jak dyskusje, symulacje i praca w małych grupach. Uczestnicy będą się także odwoływać do swoich doświadczeń.

W trakcie szkolenia będą ćwiczyć umiejętności komunikacyjne, które umożliwią im zwiększenie efektywności w relacjach prywatnych i zawodowych. Będą mieli szansę ocenić własne kompetencje komunikacyjne oraz asertywność w kontekście pracy. Nabędą też umiejętność konstruktywnego przekazywania i przyjmowania krytyki oraz informacji zwrotnych. Dowiedzą się, na czym polega mediacja i kiedy warto z niej skorzystać, a także co to jest mobbing i dyskryminacja w ujęciu prawnym i psychologicznym.

Szkolenie poprowadzi dr Anna Cybulko, rzeczniczka akademicka ds. studenckich i pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się ona w zagadnieniach z zakresu psychologii społecznej – zajmuje się dynamiką małych grup, konfliktem i komunikacją interpersonalną. Jest mediatorką z wieloletnim doświadczeniem oraz członkinią Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

Warsztaty odbędą się 10 i 11 czerwca w godz. 9.00-16.00 w Collegium Iuridicum I (s. 209) na kampusie głównym.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o odesłanie formularza rejestracyjnego na adres mediacje(at)uw.edu.pl, w tytule e-maila wpisując „Warsztaty – zgłoszenie”. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 24 maja.

Warsztaty dla studentów

Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów przy WPiA UW organizuje również warsztaty negocjacyjno-mediacyjne dla studentów. Mediatorzy CPRS przekażą podczas nich wiedzę na temat efektywnej komunikacji, technik negocjacyjnych, zasad i etapów mediacji. Zostaną też przeprowadzone symulacje mediacji i negocjacji.

Warsztaty odbędą się 15 i 22 maja w godz. 17.00-20.00 w budynku WPiA przy ul. Lipowej 4 (sala 3.3). Zgłoszenia należy przesyłać na adres mediacje@uw.edu.pl, w tytule wiadomości wpisując „Warsztaty”. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Konferencja „EIC Roadshow Warsaw” 7.05.2019 Warszawa
27 kwietnia 2019

Zapraszamy na wydarzenie organizowane przez Komisję Europejską w Warszawie – 7 maja 2019 r. Celem wydarzenia jest zaprezentowanie wszystkim zainteresowanym nowej koncepcji i oferty Europejskiej Rady ds. Innowacji.

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma wspierać najbardziej obiecujących europejskich innowatorów: przedsiębiorców z małych i średnich firm oraz naukowców w realizowaniu ich pomysłów i ambicji na skalę międzynarodową. Przeznaczone zostaną na to środki z Horyzontu 2020.

Rada  jest obecnie w fazie pilotażowej i jest punktem kompleksowej obsługi dla wprowadzania radykalnych i przełomowych innowacji z laboratoriów ma rynek. Ma również za zadanie pomóc podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwijaniu ich pomysłów na większą skalę.

Zapewnia bezpośrednie wsparcie dla innowatorów za pośrednictwem dwóch głównych instrumentów finansowania: PATHFINDER –  dla wczesnych etapów prac i ACCELERATOR – dla etapu rozwoju oraz wprowadzania na rynek. Działalność ta będzie uzupełnieniem prac Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Przedstawiciele wysokiego szczebla z Komisji Europejskiej przedstawią Państwu założenia dotyczące poszczególnych Instrumentów  EIC. Będzie możliwość zadawania pytań bezpośrednio przedstawicielom KE.

Wydarzenie będzie tłumaczone na język polski.

Rejestracja oraz program dostępny jest na stronie KPK.


XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa 31.05.2019 Kielnarowa

Serdecznie zapraszamy studentów i młodych naukowców do udziału w XI Ogólnopolskiej Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”, która odbędzie się 31 maja 2019 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej. Dzień przed konferencją, tj. 30 maja odbędą się bezpłatne warsztaty biznesowe pt. „Od badań do komercjalizacji” w rzeszowskim inkubatorze technologicznym – Samsung Inkubator.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, opłata konferencyjna uległa obniżeniu do kwoty 80 zł.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.naukaipasja.com.pl oraz na profilu https://www.facebook.com/naukaipasja/.

Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję, mogą zostać opublikowane w czasopismach: Financial Internet Quarterly „e-Finanse”, Studia Humana i Soci@lCommunication.

Zakres tematyczny konferencji:

 • Innowacje w ekonomii, finansach i zarządzaniu,
 • Rozwój innowacji technologicznych i IT,
 • Zdrowie, kosmetologia, turystyka – innowacyjne rozwiązania,
 • Dziennikarstwo i nowe media,
 • Bezpieczeństwo, prawo, polityka.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.05.2019 r.


Dzień Otwarty UW 2019 [RELACJA]

27 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim odbył się Dzień Otwarty. Wszyscy zainteresowani studiami na UW, mogli poznać zasady rekrutacji i oferty edukacyjne wydziałów oraz zwiedzić kampus główny. Na uczestników czekały także atrakcje specjalne. Wydział Chemii UW również uczestniczył w tym wydarzeniu.

Dzień Otwarty to jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń Uniwersytetu Warszawskiego, podczas którego swoją ofertę prezentują wszystkie uniwersyteckie jednostki. Każdego roku, w ciągu jednego dnia, progi uczelni odwiedza setki osób zainteresowanych nauką na UW.

27 kwietnia, podobnie jak w latach ubiegłych, kandydaci na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie mogli porozmawiać z wykładowcami i studentami, zapoznać się z zasadami rekrutacji na poszczególne kierunki oraz poznać ofertę dydaktyczną wydziałów i innych jednostek. Dodatkowych informacji udzielały także poszczególne biura uniwersyteckie, w tym m.in. Biuro Rekrutacji oraz Biuro Karier, które podpowiadało jak skutecznie szukać pracy.

Wydarzenie było także okazją do tego, żeby dowiedzieć się więcej na temat pozostałych aktywności, w jakich poza studiowaniem mogą brać udział studenci. Swoje oferty przedstawił m.in. Samorząd Studentów UW, Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu oraz Teatr Hybrydy, którego przedstawiciele sprawdzali dykcję uczestników Dnia Otwartego.

W tym roku pojawiły się także nowości –  stoisko Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), namiot sojuszu uczelni europejskich 4EU+ oraz przygotowana przez Instytut Kultury Polskiej, gra terenowa z wykorzystaniem strony internetowej www.ok.uw.edu.pl, zawierająca mapę kampusu wraz z opisami najważniejszych i najciekawszych miejsc.

Podczas Dnia Otwartego kampus można było zwiedzać także w bardziej „tradycyjny” sposób. Na wycieczkę z przewodnikiem śladami uniwersyteckich zabytków zaprosiło Muzeum UW. Zbiórki osób zainteresowanych spacerem po kampusie odbywały się co godzinę na placu pomiędzy Bramą Główną a dawną Biblioteką Uniwersytecką.

Odwiedzający mogli także kolekcjonować pieczątki. Osoby, które zebrały stemple z trzech różnych stanowisk, otrzymały gadżet UW.