Wybory uzupełniające do Rady WCh 3.04.2019
29 marca 2019

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW

uprzejmie informuje, że

wybory uzupełniające do Rady Wydziału Chemii

Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy samodzielnych nauczycieli akademickich

odbędą się w dn. 3 kwietnia 2019 r. (środa),

o godz. 14:00 w sali 338 (II piętro).


Seminarium Wydziałowe 1.04.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

1 kwietnia 2019 (poniedziałek), o 10:45,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, obok Dziekanatu)

Dr RENATA SOLARSKA
(Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

wygłosi wykład

„Modyfikacje strukturalno-morfologiczne oraz powierzchniowe
półprzewodnikowych tlenków metali przejściowych
do efektywnego przetwarzania energii słonecznej”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 1.04.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

1 kwietnia 2019 (poniedziałek), o 10:00,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, obok Dziekanatu)

Dr WOJCIECH SŁAWIŃSKI
(Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

wygłosi wykład

„Modelowanie struktur krystalicznych o istotnym stopniu nieporządku”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Konkurs na stanowisko referenta inżynieryjno-technicznego (NAWA)

Konkurs na stanowisko referenta inżynieryjno-technicznego – dla studenta (magistranta) I lub II roku w grupie dra Jana Stanka w ramach projektu „Nowe metody określania struktury i dynamiki biomolekuł za pomocą Jądrowego Rezonansu Magnetycznego w ciele stałym z ultraszybką rotacją” w programie „Polskie Powroty” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 kwietnia 2019 r. Więcej informacji >> pdf

We invite applications for a technician/engineer position for a MSc student (undergraduate) in dr Jan Stanek’s group under a grant „Novel methods for dynamics and structural studies of biomolecules by Nuclear Magnetic Resonance in the solid-state with ultrafast magic-angle spinning” in the framework of „Polish Return” programme financed by Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA). Deadline for applications: 15 April 2019. For more info see >> eng