Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w projekcie NCN OPUS 15
28 marca 2019

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 15: „Wysoce specyficzne materiały katalityczne do niskotemperaturowej konwersji energii elektrochemicznej i wytwarzania substancji chemicznych”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Kulesza. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24 kwietnia 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc in the OPUS 15 project entitled „Highly Specific Catalytic Materials for Low-Temperature Electrochemical Energy Conversion and Generation of Chemicals” financed by National Science Centre, Poland is open for application. Project leader: prof. dr hab. Paweł Kulesza. Deadline for applications: 24 April 2019. For more info see >> eng


Sesja plakatowa BST-otwarcie 28.03.2019 [RELACJA]

Dnia 28 marca 2019 roku (czwartek) odbyło się Otwarcie XXIV Sesji Plakatowej BST 2019 prezentacja pracowni naukowych Wydziału Chemii UW.

Na uroczystość przybyli: Dziekan – dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW, Prodziekan ds. studenckich – dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga,  Prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą – prof. dr hab. Rafał Siciński, Kierownik Studiów Doktoranckich – prof. dr hab. Michał K. Cyrański, zaproszeni goście, pracownicy Wydziału, doktoranci oraz studenci.

Sesję otworzył Dziekan Wydziału – dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW.

Plakaty będą eksponowane do dnia 12 kwietnia 2019 roku.

Organizatorką Sesji jest dr Katarzyna Pałka.


Seminarium Wydziałowe 29.03.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

29 marca 2019 (piątek), o 13:15,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, obok Dziekanatu)

Dr hab. Jacek Jemielity, prof. UW
(Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski)

wygłosi wykład

„Chemicznie modyfikowane mRNA”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 29.03.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

29 marca 2019 (piątek), o 12:30,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, obok Dziekanatu)

Dr Joanna Kowalska
(Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski)

wygłosi wykład

” Nukleotydy modyfikowane w łańcuchu fosforanowym jako niewyczerpane źródło funkcjonalnych analogów i sond molekularnych do badania ważnych procesów biologicznych”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


„Zaprojektuj okładkę do Informatora o Grupach Badawczych WCh UW”

Dziekan Wydziału Chemii UW ogłasza konkurs „Zaprojektuj okładkę do anglojęzycznego Informatora o Grupach Badawczych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja badań i osiągnięć naukowych pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedmiotem Konkursu są prace artystyczne. Pojęcie prac artystycznych obejmuje grafiki, rysunki, fotografie, ilustracje łączące kilka metod kreacji, mogące stanowić okładkę anglojęzycznego Informatora. Celem Konkursu jest stworzenie ciekawych, autorskich propozycji okładki anglojęzycznego Informatora o Grupach Badawczych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, które posłużą promocji Wydziału Chemii, a także Grup Badawczych działających w tej jednostce.

Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących pracownikami, doktorantami lub studentami Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie polega na wysłaniu pracy konkursowej (szczegóły w Regulaminie konkursu).

Prace konkursowe w wersji elektronicznej należy przesyłać mailowo do dnia 31 marca 2019 roku do godz. 23:59 na adres: promocja@chem.uw.edu.pl, wraz z wypełnionymi załącznikami zapisanymi w formacie pdf (szczegóły w Regulaminie konkursu).

Kapituła Konkursowa przyzna nagrodę w postaci publikacji pracy w formie okładki Informatora, nagrodę finansową w wysokości 1000 zł oraz nagrodę rzeczową w postaci gadżetu Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zachęcamy do udziału!

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu
Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu
Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu