Wyróżnienie Rektora w roku 2019

20 marca 134 pracowników Uniwersytetu Warszawskiego z wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub dydaktycznymi zostało wyróżnionych przez rektora UW. Już po raz piąty uczelnia docenia zaangażowanych w pracę naukowców. Te osoby otrzymały zwiększone wynagrodzenie.

„Bardzo chciałbym, aby osoby, które mają szczególny wkład w rozwój nauki i wybitne osiągnięcia dydaktyczne, wiedziały, że je dostrzegamy i że doceniamy to, co robią” – prof. Marcin Pałys, rektor UW.

W 2015 roku rektor UW stworzył specjalny fundusz, z którego co roku wypłacane jest okresowe zwiększone wynagrodzenie dla najlepszych pracowników. Naukowcy przez rok otrzymują wynagrodzenie zasadnicze zwiększone o 1,5 tys. zł brutto.

To, ilu pracowników danej jednostki otrzyma wyróżnienia, zależy od jej naukowej aktywności, a dokładnie od liczby grantów realizowanych w jednostce. Najwięcej nagrodzonych osób pracuje na wydziałach Fizyki – 16, Matematyki, Informatyki i Mechaniki – 13, Chemii – 10 oraz Historycznym – 10.

Uroczystość z okazji przyznania okresowych zwiększonych wynagrodzeń pracownikom naukowym i dydaktycznym odbyła się 20 marca w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego.

Z Wydziału Chemii zostało nagrodzonych 10 pracowników:

  • prof. dr hab. Sławomir Filipek – profesor zwyczajny
  • prof. dr hab. Paweł Kulesza – status prof. zw.
  • prof. dr hab. Krzysztof Maksymiuk – profesor
  • dr hab. Robert Szoszkiewicz – profesor uczelni
  • dr hab. Damian Pociecha – adiunkt
  • dr Janusz Cukras – adiunkt
  • dr Małgorzata Jeziorska – st. wykładowca
  • dr Mateusz Kurciński – adiunkt
  • dr Ewa Nazaruk – adiunkt
  • dr Marcin Strawski – adiunkt

Serdecznie gratulujemy!

 

Lista pracowników, którzy otrzymali Wyróżnienie Rektora w 2019

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 20 marca 2019

Data ostatniej modyfikacji: 20 kwietnia 2019