Warsztaty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe dla studentów UW

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu realizowało projekt finansowany ze środków budżetu partycypacyjnego UW – „Warsztaty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe dla studentów zagranicznych i polskich”, podczas których uczestnicy mieli okazję poznać sposoby reagowania na przemoc oraz nierówne traktowanie m.in. ze względu na pochodzenie, narodowość czy kolor skóry. Dowiedzieli się również, gdzie można szukać wsparcia na uniwersytecie i poza nim, a następnie mogli dzielić się zdobytą wiedzą w swoim środowisku, szerząc ideę równego traktowania.
Czterogodzinne warsztaty był prowadzone w językach: polskim, angielskim oraz rosyjskim.

W ramach projektu „Warsztaty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe dla studentów zagranicznych i polskich” finansowanego ze środków budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, powstały infografiki zawierające najważniejsze informacje przedstawione podczas warsztatów np. czym jest dyskryminacja, jak reagować na nierówne traktowanie m.in. ze względu na pochodzenie, narodowość czy kolor skóry oraz gdzie na UW można znaleźć wsparcie, by mogły służyć całej społeczności UW.

Wszystkie infografiki są również dostępne na stronie internetowej Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu – www.wolontariat.uw.edu.pl/anti-discrimination

 

 


Data publikacji: 20 marca 2019

Data ostatniej modyfikacji: 20 marca 2019