Zajęcia grupowe dla osób z objawami depresji
20 marca 2019

Zapraszamy studentów i studentki UW doświadczających objawów depresyjnych do udziału w bezpłatnym treningu metapoznawczym. Trening ma charakter grupowych zajęć warsztatowych. Jego celem jest nabycie umiejętności rozpoznawania i modyfikowania automatycznych i nieświadomych myśli, które towarzyszą depresji. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w mini-wykładach i rozmowach z zastosowaniem kreatywnych i angażujących metod oraz praktycznych i zrozumiałych przykładów z codziennego życia.

Kiedy i gdzie?

Spotkania rozpoczną się w kwietniu, najprawdopodobniej 8.04.2019, będą odbywały się w poniedziałki w godzinach 17:15-18:30 w siedzibie CPP UW przy ul. Pasteura 7 w Warszawie.

Dla kogo?

Trening przeznaczony jest dla studentów i studentek UW z rozpoznaniem depresji albo doświadczających objawów depresyjnych. Jeśli czujesz, że jesteś od dłuższego czasu przygnębiony_a, brakuje Ci energii, nic Cię nie cieszy, dokuczają Ci samokrytyczne myśli albo nadmierne poczucie winy – trening metapoznawczy może być dla Ciebie odpowiednią pomocą.

Jak się zapisać?

Wszystkich chętnych zapraszamy najpierw na konsultację indywidualną z psychoterapeutą prowadzącym grupę – Joachimem Kowalskim. Zapisu można dokonać poprzez formularz cpp.asysto.pl lub pisząc na cpp@psych.uw.edu.pl

Trening obejmuje cykl 8 spotkań. Powodzenie grupy zależy od zaangażowania jej uczestników. Nie ma możliwości dołączenia do grupy w trakcie cyklu.

Udział w treningu jest bezpłatny.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – napisz na cpp@psych.uw.edu.pl.

 


Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w projekcie NCN MAESTRO

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w ramach projektu NCN Maestro: „Struktury chiralne zbudowane z niechiralnych molekuł”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Górecka. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 kwietnia 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc (adiunkt) in the Maestro project entitled „Chiral structures generated by achiral molecular building blocks” financed by National Science Centre is open for application. Project leader: prof. dr hab. Ewa Górecka. Deadline for applications: 19 April 2019. For more info see >> eng


Wyróżnienie Rektora w roku 2019

20 marca 134 pracowników Uniwersytetu Warszawskiego z wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub dydaktycznymi zostało wyróżnionych przez rektora UW. Już po raz piąty uczelnia docenia zaangażowanych w pracę naukowców. Te osoby otrzymały zwiększone wynagrodzenie.

„Bardzo chciałbym, aby osoby, które mają szczególny wkład w rozwój nauki i wybitne osiągnięcia dydaktyczne, wiedziały, że je dostrzegamy i że doceniamy to, co robią” – prof. Marcin Pałys, rektor UW.

W 2015 roku rektor UW stworzył specjalny fundusz, z którego co roku wypłacane jest okresowe zwiększone wynagrodzenie dla najlepszych pracowników. Naukowcy przez rok otrzymują wynagrodzenie zasadnicze zwiększone o 1,5 tys. zł brutto.

To, ilu pracowników danej jednostki otrzyma wyróżnienia, zależy od jej naukowej aktywności, a dokładnie od liczby grantów realizowanych w jednostce. Najwięcej nagrodzonych osób pracuje na wydziałach Fizyki – 16, Matematyki, Informatyki i Mechaniki – 13, Chemii – 10 oraz Historycznym – 10.

Uroczystość z okazji przyznania okresowych zwiększonych wynagrodzeń pracownikom naukowym i dydaktycznym odbyła się 20 marca w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego.

Z Wydziału Chemii zostało nagrodzonych 10 pracowników:

  • prof. dr hab. Sławomir Filipek – profesor zwyczajny
  • prof. dr hab. Paweł Kulesza – status prof. zw.
  • prof. dr hab. Krzysztof Maksymiuk – profesor
  • dr hab. Robert Szoszkiewicz – profesor uczelni
  • dr hab. Damian Pociecha – adiunkt
  • dr Janusz Cukras – adiunkt
  • dr Małgorzata Jeziorska – st. wykładowca
  • dr Mateusz Kurciński – adiunkt
  • dr Ewa Nazaruk – adiunkt
  • dr Marcin Strawski – adiunkt

Serdecznie gratulujemy!

 

Lista pracowników, którzy otrzymali Wyróżnienie Rektora w 2019

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Warsztaty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe dla studentów UW

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu realizowało projekt finansowany ze środków budżetu partycypacyjnego UW – „Warsztaty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe dla studentów zagranicznych i polskich”, podczas których uczestnicy mieli okazję poznać sposoby reagowania na przemoc oraz nierówne traktowanie m.in. ze względu na pochodzenie, narodowość czy kolor skóry. Dowiedzieli się również, gdzie można szukać wsparcia na uniwersytecie i poza nim, a następnie mogli dzielić się zdobytą wiedzą w swoim środowisku, szerząc ideę równego traktowania.
Czterogodzinne warsztaty był prowadzone w językach: polskim, angielskim oraz rosyjskim.

W ramach projektu „Warsztaty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe dla studentów zagranicznych i polskich” finansowanego ze środków budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, powstały infografiki zawierające najważniejsze informacje przedstawione podczas warsztatów np. czym jest dyskryminacja, jak reagować na nierówne traktowanie m.in. ze względu na pochodzenie, narodowość czy kolor skóry oraz gdzie na UW można znaleźć wsparcie, by mogły służyć całej społeczności UW.

Wszystkie infografiki są również dostępne na stronie internetowej Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu – www.wolontariat.uw.edu.pl/anti-discrimination