„Zaprojektuj okładkę do Informatora o Grupach Badawczych WCh UW”

Dziekan Wydziału Chemii UW ogłasza konkurs „Zaprojektuj okładkę do anglojęzycznego Informatora o Grupach Badawczych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja badań i osiągnięć naukowych pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedmiotem Konkursu są prace artystyczne. Pojęcie prac artystycznych obejmuje grafiki, rysunki, fotografie, ilustracje łączące kilka metod kreacji, mogące stanowić okładkę anglojęzycznego Informatora. Celem Konkursu jest stworzenie ciekawych, autorskich propozycji okładki anglojęzycznego Informatora o Grupach Badawczych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, które posłużą promocji Wydziału Chemii, a także Grup Badawczych działających w tej jednostce.

Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących pracownikami, doktorantami lub studentami Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie polega na wysłaniu pracy konkursowej (szczegóły w Regulaminie konkursu).

Prace konkursowe w wersji elektronicznej należy przesyłać mailowo do dnia 31 marca 2019 roku do godz. 23:59 na adres: promocja@chem.uw.edu.pl, wraz z wypełnionymi załącznikami zapisanymi w formacie pdf (szczegóły w Regulaminie konkursu).

Kapituła Konkursowa przyzna nagrodę w postaci publikacji pracy w formie okładki Informatora, nagrodę finansową w wysokości 1000 zł oraz nagrodę rzeczową w postaci gadżetu Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zachęcamy do udziału!

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu
Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu
Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu


Data publikacji: 19 marca 2019

Data ostatniej modyfikacji: 19 marca 2019