Uroczystość odsłonięcia tablic pamiątkowych [RELACJA]

Dnia 15 marca 2019 roku na Wydziale Chemii UW odbyła się uroczystość odsłonięcia tablic pamiątkowych:

Pani Wiesławy (Wiesi) Sulewskiej
(przy Dziekanacie Studenckim)

i Pana Wojciecha (Wojtka) Ochmańskiego
(przy Warsztacie Mechanicznym).

 

Po uroczystości Dziekan zaprosił wszystkich na spotkanie z poczęstunkiem w Sali Starej Biblioteki.


WIESŁAWA „WIESIA” SULEWSKA
1932 – 2015

Kierowała działem studenckim Dziekanatu Wydziału
Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1965-1988.
Zawsze gotowa służyć radą i pomocą.
Wielki przyjaciel studentów i absolwentów.
Wspaniały człowiek, doskonały pracownik,
wzór postawy obywatelskiej
dla wielu pokoleń wychowanków naszego Wydziału.

***

WOJCIECH „WOJTEK” OCHMAŃSKI
1951 – 2007

Kierował Warsztatami Wydziału Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego od 1971 r.,
aż do dnia swojej przedwczesnej śmierci.
Utalentowany technik i mechanik,
przyjaciel pracowników i studentów,
wzór pracownika i obywatela,
w pełni poświęcony pracy.

 


Data publikacji: 18 marca 2019

Data ostatniej modyfikacji: 17 kwietnia 2019