Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 14 NCN
18 marca 2019

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2”. Kierownik projektu: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Termin przesyłania dokumentów upływa 30 kwietnia 2019. Więcej informacji >> pdf

PhD position is available within OPUS 14 NCN grant ‘Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2’. Principal Investigator: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Deadline for applications: 30 April 2019. For more info see >> eng


Oferta pracy dla młodego doktora w projekcie FNP TEAM-TECH

Oferta pracy dla młodego doktora w ramach projektu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. „Kataliza dla Przemysłu Chemicznego XXI Wieku”. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Karol Grela. Termin przesyłania dokumentów upływa 5 maja 2019 roku. Więcej informacji >> pdf >> eng >> Application Form


Wykład z ciekawej chemii 20.03.2019

Dnia 20 marca 2019 r. o godzinie 16.00 w Auli Wydziału Chemii UW, ul. Pasteura 1 odbędzie się wykład z ciekawej chemii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dr hab. Piotra Garbacza pt.: „Tajemnice spinów jądrowych”.

Serdecznie zapraszamy!


Pogrzeb prof. dr hab. Andrzeja Więckowskiego 27.03.2019


Uroczystość odsłonięcia tablic pamiątkowych [RELACJA]

Dnia 15 marca 2019 roku na Wydziale Chemii UW odbyła się uroczystość odsłonięcia tablic pamiątkowych:

Pani Wiesławy (Wiesi) Sulewskiej
(przy Dziekanacie Studenckim)

i Pana Wojciecha (Wojtka) Ochmańskiego
(przy Warsztacie Mechanicznym).

 

Po uroczystości Dziekan zaprosił wszystkich na spotkanie z poczęstunkiem w Sali Starej Biblioteki.


WIESŁAWA „WIESIA” SULEWSKA
1932 – 2015

Kierowała działem studenckim Dziekanatu Wydziału
Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1965-1988.
Zawsze gotowa służyć radą i pomocą.
Wielki przyjaciel studentów i absolwentów.
Wspaniały człowiek, doskonały pracownik,
wzór postawy obywatelskiej
dla wielu pokoleń wychowanków naszego Wydziału.

***

WOJCIECH „WOJTEK” OCHMAŃSKI
1951 – 2007

Kierował Warsztatami Wydziału Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego od 1971 r.,
aż do dnia swojej przedwczesnej śmierci.
Utalentowany technik i mechanik,
przyjaciel pracowników i studentów,
wzór pracownika i obywatela,
w pełni poświęcony pracy.