Seminarium Wydziałowe 19.03.2019
13 marca 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

19 marca 2019 (wtorek), o 12:00,
w sali 104 (podziemia Chemii Fizycznej)

Dr WIKTOR LEWANDOWSKI
(Wydział Chemii UW)

wygłosi wykład

„Wpływ architektury molekularnej promezogenicznych ligandów
na proces dynamicznej reorganizacji agregatów nanocząstek”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW