Seminarium Wydziałowe 12.03.2019
04 marca 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

12 marca 2019 (wtorek), o 12:00,
w sali 104 (podziemia Chemii Fizycznej)

Dr MICHAŁ CHMIELEWSKI
(Wydział Chemii UW)

wygłosi wykład

„Od prostych bloków budulcowych
do fluorescencyjnych sensorów i transporterów anionów
oraz templatowanej anionami samoorganizacji struktur nietrywialnych topologicznie”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Oferta pracy dla młodego doktora w projekcie FNP TEAM-TECH

Oferta pracy dla młodego doktora w ramach projektu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. „Kataliza dla Przemysłu Chemicznego XXI Wieku”. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Karol Grela. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 marca 2019 roku. Więcej informacji >> pdf >> eng