Inauguracja II etapu UMC – Polska [RELACJA]
03 marca 2019

Dnia 2 marca 2019 r. na Wydziale Chemii UW odbyła się Inauguracja II etapu Uniwersytetu Młodego Chemika – Polska. Uczestników powitała i wygłosiła wykład inauguracyjny Prodziekan ds. studenckich dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga, kierownik projektu Powr, w ramach którego realizowany jest UMC PL.

II etap Uniwersytetu Młodego Chemika – Polska to wielka przygoda chemiczna na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt ten stwarza możliwość poznania życia akademickiego oraz uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych, warsztatach językowych, czy nauce prezentacji prowadzonych przez nauczycieli akademickich WCh UW. Dodatkowo realizowany jest on na Kampusie Ochota, miejscu łączącym nauki chemiczne, biologiczne, matematyczne, geologiczne i medycynę, a także umożliwia wzajemne spotkanie uczniów i nauczycieli z całej Polski, równie pozytywnie zakręconych.

W II etapie weźmie udział 128 uczniów, którzy zostali wytypowani podczas zajęć I etapu, na podstawie posiadanej przez nich wiedzy i umiejętności praktycznych. Uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach z chemii nieorganicznej, organicznej, czy chemii fizycznej prowadzonych na sprzęcie wykorzystywanym przez studentów WCh UW i „postudiować”.

Przyrost wiedzy i umiejętności uczniów będzie monitorowany na każdych zajęciach (przed zajęciami i po nich) poprzez test wiedzy i umiejętności. Sumaryczna liczba punktów stworzy listę rankingową, która będzie podstawą do kwalifikacji do III etapu (pracy naukowej w prawdziwych grupach badawczych).