Na kampusie Ochota powstanie Wyspa
30 marca 2019

Od 14 marca przyjmowane są oferty na realizację Wyspy w ramach przetargu ogłoszonego przez Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. To projekt architektoniczny, którego założeniem jest estetyczno-funkcjonalna poprawa zagospodarowania przestrzennego na uniwersyteckim kampusie Ochota. Teren UW w okolicach ul. Żwirki i Wigury stanie się dzięki niemu zalążkiem akademickiej agory.

Na uniwersyteckim kampusie Ochota mieszczą się aktualnie siedziby wydziałów oraz jednostek badawczych związanych z naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Znajdują się tam także Centrum Sportu i Rekreacji UW, a także dwa domy studenckie. Tym, czego brakuje jest przestrzeń służąca integracji, spotkaniom, ale również wypoczynkowi wszystkich członków społeczności akademickiej. Sytuację ma poprawić Wyspa.

Będzie ona miała formę ogrodu z licznymi gatunkami roślin ozdobnych, małą architekturą zawierającą elementy naturalne (skały, minerały, drewno) oraz instalacją artystyczną, w której skład wchodzić będzie m.in. zaprojektowana przez architekt Katarzynę Przezwańską fontanna.

Pomysłodawcami tego projektu są Aleksandra Gołdys z Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej oraz Konrad Zawadzki, wicedyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Koordynatorem projektu jest Michał Litwiniec, student Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, co potwierdza jedną z trzech głównych zasad filozofii Wyspy. Chodzi o partycypację lokalnej społeczności akademickiej, której członkowie biorą aktywny udział w realizacji projektu ­– na każdym jej etapie. Pozostałe dwa założenia dotyczą niskiej kosztowości i szybkiego czasu realizacji, jak również zamiaru utworzenia na kampusie Ochota symbolicznego kontrapunktu.

Lokalizacja Wyspy na mapie kampusu Ochota.
Źródło: CNBCh

– Projekt powstał na podstawie obserwacji i analizy przestrzeni kampusu Ochota. Wykazała ona m.in. deficyt przyjaznego miejsca, które sieciowałoby lokalną społeczność i jednocześnie stanowiło charakterystyczny punkt kampusu. Należy podkreślić, że o Wyspie myślano w kontekście agory studenckiej, szerszego przedsięwzięcia zakładającego wykształcenie takiej struktury przestrzeni publicznej, która pełniłaby rolę nowego centrum – rynku życia studenckiego. Agora to także nawiązanie do miejsca wymiany myśli – wyjaśnia Michał Litwiniec.

Nazwa „Wyspa” odnosi się zarówno do filozoficznego tła projektu, według którego będzie miejscem indywidualnych doznań, jak i do kształtu planowanego obiektu. Okrągły obrys nawiązuje do geografii małych wysp. Autorami koncepcji architektonicznej Wyspy są architekci Michał Sikorski i Małgorzata Rączka z Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW.

Projekt ma również charakter pragmatyczny. Wobec planu budowy nowej siedziby Wydziału Psychologii UW na Ochocie, Wyspa zapewni właściwie jedyny dostęp do wspólnej przestrzeni publicznej na kampusie.

Termin składania ofert w ramach publicznego zamówienia na „Wykonanie modernizacji parkingu mieszczącego się na terenie Kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego w celu dostosowania do wymogów projektu <<Wyspa>>” mija 29 marca. Do zadań wykonawcy będzie należała m.in. rozbiórka ogrodzenia, montaż drewnianych i betonowych platform oraz donic terenowych, roboty malarskie, a także te związane z zaaranżowaniem żwirowych ścieżek i instalacją oświetlenia.

Oddanie „Wyspy” do użytku zaplanowane jest na maj tego roku. „Prace wykończeniowe” związane z wykonaniem nasadzeń roślinności i ostateczną instalacją elementów artystycznych potrwają najprawdopodobniej do września.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wybory uzupełniające do Rady WCh 3.04.2019
29 marca 2019

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW

uprzejmie informuje, że

wybory uzupełniające do Rady Wydziału Chemii

Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy samodzielnych nauczycieli akademickich

odbędą się w dn. 3 kwietnia 2019 r. (środa),

o godz. 14:00 w sali 338 (II piętro).


Seminarium Wydziałowe 1.04.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

1 kwietnia 2019 (poniedziałek), o 10:45,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, obok Dziekanatu)

Dr RENATA SOLARSKA
(Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

wygłosi wykład

„Modyfikacje strukturalno-morfologiczne oraz powierzchniowe
półprzewodnikowych tlenków metali przejściowych
do efektywnego przetwarzania energii słonecznej”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 1.04.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

1 kwietnia 2019 (poniedziałek), o 10:00,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, obok Dziekanatu)

Dr WOJCIECH SŁAWIŃSKI
(Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

wygłosi wykład

„Modelowanie struktur krystalicznych o istotnym stopniu nieporządku”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Konkurs na stanowisko referenta inżynieryjno-technicznego (NAWA)

Konkurs na stanowisko referenta inżynieryjno-technicznego – dla studenta (magistranta) I lub II roku w grupie dra Jana Stanka w ramach projektu „Nowe metody określania struktury i dynamiki biomolekuł za pomocą Jądrowego Rezonansu Magnetycznego w ciele stałym z ultraszybką rotacją” w programie „Polskie Powroty” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 kwietnia 2019 r. Więcej informacji >> pdf

We invite applications for a technician/engineer position for a MSc student (undergraduate) in dr Jan Stanek’s group under a grant „Novel methods for dynamics and structural studies of biomolecules by Nuclear Magnetic Resonance in the solid-state with ultrafast magic-angle spinning” in the framework of „Polish Return” programme financed by Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA). Deadline for applications: 15 April 2019. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w projekcie NCN OPUS 15
28 marca 2019

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 15: „Wysoce specyficzne materiały katalityczne do niskotemperaturowej konwersji energii elektrochemicznej i wytwarzania substancji chemicznych”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Kulesza. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24 kwietnia 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc in the OPUS 15 project entitled „Highly Specific Catalytic Materials for Low-Temperature Electrochemical Energy Conversion and Generation of Chemicals” financed by National Science Centre, Poland is open for application. Project leader: prof. dr hab. Paweł Kulesza. Deadline for applications: 24 April 2019. For more info see >> eng


Sesja plakatowa BST-otwarcie 28.03.2019 [RELACJA]

Dnia 28 marca 2019 roku (czwartek) odbyło się Otwarcie XXIV Sesji Plakatowej BST 2019 prezentacja pracowni naukowych Wydziału Chemii UW.

Na uroczystość przybyli: Dziekan – dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW, Prodziekan ds. studenckich – dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga,  Prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą – prof. dr hab. Rafał Siciński, Kierownik Studiów Doktoranckich – prof. dr hab. Michał K. Cyrański, zaproszeni goście, pracownicy Wydziału, doktoranci oraz studenci.

Sesję otworzył Dziekan Wydziału – dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW.

Plakaty będą eksponowane do dnia 12 kwietnia 2019 roku.

Organizatorką Sesji jest dr Katarzyna Pałka.


Seminarium Wydziałowe 29.03.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

29 marca 2019 (piątek), o 13:15,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, obok Dziekanatu)

Dr hab. Jacek Jemielity, prof. UW
(Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski)

wygłosi wykład

„Chemicznie modyfikowane mRNA”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 29.03.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

29 marca 2019 (piątek), o 12:30,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, obok Dziekanatu)

Dr Joanna Kowalska
(Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski)

wygłosi wykład

” Nukleotydy modyfikowane w łańcuchu fosforanowym jako niewyczerpane źródło funkcjonalnych analogów i sond molekularnych do badania ważnych procesów biologicznych”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


„Zaprojektuj okładkę do Informatora o Grupach Badawczych WCh UW”

Dziekan Wydziału Chemii UW ogłasza konkurs „Zaprojektuj okładkę do anglojęzycznego Informatora o Grupach Badawczych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja badań i osiągnięć naukowych pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedmiotem Konkursu są prace artystyczne. Pojęcie prac artystycznych obejmuje grafiki, rysunki, fotografie, ilustracje łączące kilka metod kreacji, mogące stanowić okładkę anglojęzycznego Informatora. Celem Konkursu jest stworzenie ciekawych, autorskich propozycji okładki anglojęzycznego Informatora o Grupach Badawczych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, które posłużą promocji Wydziału Chemii, a także Grup Badawczych działających w tej jednostce.

Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących pracownikami, doktorantami lub studentami Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie polega na wysłaniu pracy konkursowej (szczegóły w Regulaminie konkursu).

Prace konkursowe w wersji elektronicznej należy przesyłać mailowo do dnia 31 marca 2019 roku do godz. 23:59 na adres: promocja@chem.uw.edu.pl, wraz z wypełnionymi załącznikami zapisanymi w formacie pdf (szczegóły w Regulaminie konkursu).

Kapituła Konkursowa przyzna nagrodę w postaci publikacji pracy w formie okładki Informatora, nagrodę finansową w wysokości 1000 zł oraz nagrodę rzeczową w postaci gadżetu Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zachęcamy do udziału!

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu
Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu
Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu