Seminarium Wydziałowe 4.03.2019
26 lutego 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

4 marca 2019 (poniedziałek), o 14:45,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Dr KATARZYNA JARZEMBSKA
(Wydział Chemii UW)

wygłosi wykład

„Na styku spektroskopii i krystalografii – badania fizykochemiczne wybranych fotoaktywnych kompleksów koordynacyjnych”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 4.03.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

4 marca 2019 (poniedziałek), o 14:00,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Dr ŁUKASZ DOBRZYCKI
(Wydział Chemii UW)

wygłosi wykład

„O hydratach, chaosie i kosmosie”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW