Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w projekcie NCN MAESTRO
21 lutego 2019

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki MAESTRO: „Nowe, nieograniczone rozdzielczością, metody i zastosowania spektroskopii NMR”. Kierownik projektu: prof.dr.hab. Wiktor Koźmiński. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 marca 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc in the MAESTRO project entitled: ”New tools and applications of NMR spectroscopy beyond resolution limitation” financed by National Science Centre MAESTRO is open for application. Project leader: professor Wiktor Koźmiński. Deadline for applications: 20 March 2019. For more info see >> pdf


Seminarium Wydziałowe 25.02.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

25 lutego 2019 (pon.), o 14:00,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Dr KRZYSZTOF KILIAN
(Wydział Chemii UW)

wygłosi wykład

„Statyczne i przepływowe metody wydzielania
i zatężania jonów metali na stałych sorbentach – zastosowania
analityczne i radiochemiczne”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW