Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 15 NCN

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 15 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Badanie spektroskopowe zmiennych konformacyjnie monowarstw peptydowych związanych z metalem: ku nowym wszechstronnym nanoczujnikom optycznym”. Kierownik projektu: dr Agata Królikowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 maja 2019. Więcej informacji >> pdf


Data publikacji: 15 lutego 2019

Data ostatniej modyfikacji: 15 maja 2019