Wspomnienie prof. Andrzeja Więckowskiego

W dniu 31 stycznia 2019 r. zmarł w wieku 73 lat profesor dr hab. Andrzej Więckowski. Absolwent i pracownik naszego Wydziału do 1981 r. Wybitny uczony, światowy autorytet w dziedzinie elektrochemii powierzchni i elektrokatalizy, laureat prestiżowych nagród międzynarodowych. Charyzmatyczny założyciel i przywódca Solidarności na Uniwersytecie Warszawskim i Wydziale Chemii w latach 1980-81. Emerytowany profesor University of Illinois at Champaigne Urbana, USA.

Profesor Andrzej Więckowski był długoletnim nauczycielem akademickim Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę rozpoczął w Pracowni Radiochemii i Chemii Radiacyjnej w 1969 roku i kontynuował aż do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych A.P. w 1981 roku. Profesor Andrzej Więckowski był niezwykle aktywny naukowo. Wykonał i opublikował wiele prac na temat adsorpcji elektrochemicznej na elektrodach stałych, opracowaną przez siebie, oryginalną metodą radiochemiczną. Był znakomitym dydaktykiem. Dzięki bezpośredniemu i koleżeńskiemu stosunkowi do studentów potrafił wielu z nich zachęcić do pracy naukowej, a kilku z nich skłonił do wspólnych badań w Pracowni.

Profesor Andrzej Więckowski był także ofiarnym społecznikiem, szczególnie w okresie powstawania Solidarności. Był założycielem i przewodniczącym tej organizacji w Wydziale Chemii UW.

Po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych na staż naukowy, szybko awansował dzięki dużej aktywności naukowej. Przez wiele lat był profesorem w Uniwersytecie Illinois w Urbana – Champaign. Zgromadził wokół siebie liczne grono współpracowników. Rozwinął spektralne metody badania procesów elektrochemicznych. Jego osiągnięcia naukowe były doceniane, nagradzane i sponsorowane przez wiele amerykańskich instytucji naukowych. Przez cały okres swojej pracy utrzymywał żywy kontakt z Wydziałem Chemii UW. Zapraszał wielu pracowników Wydziału na długoterminowe staże naukowe w swoim zespole.

Profesor Andrzej Więckowski był organizatorem wielu konferencji międzynarodowych. Był często zapraszany na wykłady do prestiżowych uczelni. Pozostawił ogromny dorobek naukowy i uznanie wielu znanych na świecie naukowców.

Profesor Andrzej Więckowski zapisał się chlubnie w historii Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w międzynarodowym środowisku akademickim.


Data publikacji: 02 lutego 2019

Data ostatniej modyfikacji: 14 lutego 2019