Seminarium Wydziałowe 4.03.2019
26 lutego 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

4 marca 2019 (poniedziałek), o 14:45,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Dr KATARZYNA JARZEMBSKA
(Wydział Chemii UW)

wygłosi wykład

„Na styku spektroskopii i krystalografii – badania fizykochemiczne wybranych fotoaktywnych kompleksów koordynacyjnych”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 4.03.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

4 marca 2019 (poniedziałek), o 14:00,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Dr ŁUKASZ DOBRZYCKI
(Wydział Chemii UW)

wygłosi wykład

„O hydratach, chaosie i kosmosie”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Spotkanie informacyjne prowadzone przez pracowników NCN 5.04.19
24 lutego 2019

Biuro Obsługi Badań oraz Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne prowadzone przez pracowników Narodowego Centrum Nauki dla pracowników naukowych, doktorantów, pracowników administracji.

Data: 5 kwietnia 2019
Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Stary BUW, Aula Starej Biblioteki

MODUŁ KRAJOWY

10:00 – 10:45   Konkursy krajowe: zasady przygotowywania wniosków
10:45 – 11:45   Realizacja i rozliczanie grantów NCN
11:45 – 12:15   Sesja pytań i odpowiedzi

12:15 – 12:45   Przerwa kawowa

MODUŁ MIĘDZYNARODOWY

12:45 – 13:30   Konkursy międzynarodowe dwustronne
13:30 – 14:15   Konkursy międzynarodowe wielostronne
14:15 – 15:00   Sesja pytań i odpowiedzi

 

Rejestracja będzie możliwa do 25 marca 2019!      

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie Biura:  www.bob.uw.edu.pl


Seminarium Wydziałowe 28.02.2019
22 lutego 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

28 lutego 2019 (czw.), o 15:30,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Prof. HORST VOGEL
[Ecole polytechnique federale de Lausanne (EPFL), Szwajcaria]

wygłosi wykład

„Structure and dynamics of ligand-gated ion channels”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w projekcie NCN MAESTRO
21 lutego 2019

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki MAESTRO: „Nowe, nieograniczone rozdzielczością, metody i zastosowania spektroskopii NMR”. Kierownik projektu: prof.dr.hab. Wiktor Koźmiński. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 marca 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc in the MAESTRO project entitled: ”New tools and applications of NMR spectroscopy beyond resolution limitation” financed by National Science Centre MAESTRO is open for application. Project leader: professor Wiktor Koźmiński. Deadline for applications: 20 March 2019. For more info see >> pdf


Seminarium Wydziałowe 25.02.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

25 lutego 2019 (pon.), o 14:00,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Dr KRZYSZTOF KILIAN
(Wydział Chemii UW)

wygłosi wykład

„Statyczne i przepływowe metody wydzielania
i zatężania jonów metali na stałych sorbentach – zastosowania
analityczne i radiochemiczne”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 22.02.2019
19 lutego 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

22 lutego 2019 (piątek), o 14:00,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Dr PIOTR KWIATKOWSKI
(Wydział Chemii UW)

wygłosi wykład

„Asymetryczna kataliza organiczna w warunkach wysokociśnieniowych
– nowe możliwości i zastosowania”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego-Wydział Fizyki 25.02.2019

W poniedziałek, 25.02.2019 r. o godz. 16:30 w sali 0.03 odbędzie się konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego i Leopolda Infelda. Wydział Fizyki będzie gościć Prof. Claudię Draxl, „Einstein profesor” z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Profesor Draxl kieruje grupą teorii ciała stałego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tzw. spektroskopii teoretycznej (opis oddziaływania materii z promieniowaniem) oraz badań materiałowych, między innymi w ramach projektu NOMAD (Novel Materials Discovery), którego jednym z celów jest poszukiwanie nowoczesnych materiałów o zadanych własnościach poprzez analizę statystyczną dużych baz danych zawierających wyniki symulacji komputerowych.

Profesor Draxl wygłosi wykład zatytułowany:

„From electronic-structure theory to data-driven science”

Density-functional theory and methods beyond provide reliable tools to compute, analyze, and understand a large variety of materials and their properties. Making use of these methods in high-throughput studies has become a popular branch of our scientific ecosystem, on the search for advanced materials with tailored properties and novel functions. For successfully exploring the chemical compound space, new data-mining tools need to be developed for recognizing similarities and finding structure, trends and anomalies in the data. In this talk, I will address the question how to proceed from the third to the fourth paradigm of materials research.

Przed konwersatorium, od godz. 16, zapraszamy na nieformalne dyskusje przy kawie i ciastkach w holu przed salą 0.03.


„Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce” cykl wykładów UCBS UW


Wykłady prof. Horsta Vogla oraz prof. Bena Luisi CNBCh

W ramach programu Visiting Professor Programme, w lutym i marcu, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW odwiedzą:

Prof. Horst VogelEcole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) oraz Institut des Sciences et Ingénierie Chimiques (ISIC). Profesor będzie gościem Laboratorium Biomodelowania kierowanego przez prof. dr. hab. Sławomira Filipka.
Profesor zajmuje się badaniem procesów sygnalizacji komórkowej za pomocą różnorodnych technik wykorzystując mikro- i nanotechnologie, spektroskopię i mikroskopię pojedynczych molekuł, metody strukturalne (krystalografię i kriomikroskopię elektronową) oraz modelowanie molekularne. Badania są skoncentrowane na strukturze i dynamice białek błonowych, a w szczególności receptorów GPCR (G-protein-coupled receptors) oraz kanałów jonowych.

Profesor wygłosi wykłady:
25 lutego (poniedziałek) o godz 12:00, w CNBCh UW, w auli B
tytuł wykładu: „Imaging and manipulating cellular biochemcal networks: from single-cells to single-molecules”
28 lutego (czwartek) o godz. 15.30, na Wydziale Chemii UW, w Starej Bibliotece
tytuł wykładu: „Structure and dynamics of ligand-gated ion channels”
(wykład dla doktorantów)

Prof. Ben Luisi z University of Cambridge. Profesor będzie gościem Grupy Biologii Strukturalnej kierowanej przez dr Marię Górną oraz Laboratorium badań Strukturalnych i Biochemicznych kierowanego przez prof. dr. hab. Krzysztofa Woźniaka.
Profesor zajmuje się regulacją metabolizmu RNA i transporterami błonowymi w bakteriach. Ustanowił nowoczesną platformę do kriomikroskopii i kriotomografii elektronowej na wydziale biochemii Uniwersytetu w Cambridge.

Profesor wygłosi wykłady:
5 marca (wtorek) o godz. 11.00, w CNBCh UW, w Auli B
tytuł wykładu: „Machinery of bacterial riboregulation”
7 marca (czwartek) o godz. 13:30, w CNBCh UW, w Auli B
tytuł wykładu: „RNA-protein interactions in vivo and in vitro”
(wykład dla doktorantów)

Więcej informacji na stronie: http://vpp.cnbch.uw.edu.pl/

Dodatkowym gościem 5 marca (wtorek) o godz. 11.00, w CNBCh UW, w Auli B będzie prof. Wojciech Rypniewski (Kierownik Zakładu Struktury i Funkcji Biomolekuł w Grupie Biologii Molekularnej, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu), który wygłosi wykład:

tytuł wykładu: „Structural studies of pathogenesis-related RNA repeats”.

Zapraszamy!