Rozstrzygnięcie konkursu na doktoranta-stypendystę NCN OPUS 15

Komisja Stypendialna powołana do przeprowadzenia konkursu na stypendium dla doktoranta-stypendysty, finansowane z grantu NCN OPUS 15 pt.: „Badanie spektroskopowe zmiennych konformacyjnie monowarstw peptydowych związanych z metalem: ku nowym wszechstronnym nanoczujnikom optycznym” ogłasza, że drogą mailową nie wpłynęło żadne zgłoszenie. W związku z tym, konkurs pozostaje nierozstrzygnięty, a nowy konkurs zostanie ogłoszony wkrótce.


Data publikacji: 25 stycznia 2019

Data ostatniej modyfikacji: 25 stycznia 2019