Rozstrzygnięcie konkursu na doktoranta NCN OPUS 14

Komisja rekrutacyjna do przeprowadzenia konkursu na stypendia naukowe NCN finasowane z grantu OPUS 14 pt. „Dynamiczna Chemia Kombinatoryjna w Szkieletach Metalo-Organicznych” ogłasza, że żadna ze zgłoszonych kandydatur nie spełniła wymogów konkursu i że w związku z tym nowy konkurs zostanie ogłoszony wkrótce.


Data publikacji: 25 stycznia 2019

Data ostatniej modyfikacji: 25 stycznia 2019