Oferta pracy dla stypendysty-doktoranta w projekcie OPUS 15 NCN

Oferta zatrudnienia stypendysty-doktoranta w projekcie badawczym OPUS 15 pt.: „Połączenie metody Rosetta z gruboziarnistym modelem SURPASS w nowy wieloskalowy algorytm modelowania białek i ich kompleksów” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Dominik Gront. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 1 lutego 2019 roku do godz. 12:00. Więcej informacji >> pdf


Data publikacji: 25 stycznia 2019

Data ostatniej modyfikacji: 01 lutego 2019