Oferta pracy dla młodszego koordynatora projektów
25 stycznia 2019

Prof. dr hab. inż. Karol Grela-Kierownik Pracowni Syntezy Metaloorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów do pracy biurowej na stanowisku: młodszy koordynator projektów. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 lutego 2019 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla stypendysty-doktoranta w projekcie OPUS 15 NCN

Oferta zatrudnienia stypendysty-doktoranta w projekcie badawczym OPUS 15 pt.: „Połączenie metody Rosetta z gruboziarnistym modelem SURPASS w nowy wieloskalowy algorytm modelowania białek i ich kompleksów” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Dominik Gront. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 1 lutego 2019 roku do godz. 12:00. Więcej informacji >> pdf


Rozstrzygnięcie konkursu na doktoranta NCN OPUS 14

Komisja rekrutacyjna do przeprowadzenia konkursu na stypendia naukowe NCN finasowane z grantu OPUS 14 pt. „Dynamiczna Chemia Kombinatoryjna w Szkieletach Metalo-Organicznych” ogłasza, że żadna ze zgłoszonych kandydatur nie spełniła wymogów konkursu i że w związku z tym nowy konkurs zostanie ogłoszony wkrótce.


Rozstrzygnięcie konkursu na doktoranta-stypendystę NCN OPUS 15

Komisja Stypendialna powołana do przeprowadzenia konkursu na stypendium dla doktoranta-stypendysty, finansowane z grantu NCN OPUS 15 pt.: „Badanie spektroskopowe zmiennych konformacyjnie monowarstw peptydowych związanych z metalem: ku nowym wszechstronnym nanoczujnikom optycznym” ogłasza, że drogą mailową nie wpłynęło żadne zgłoszenie. W związku z tym, konkurs pozostaje nierozstrzygnięty, a nowy konkurs zostanie ogłoszony wkrótce.