Seminarium Wydziałowe 29.01.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

29 stycznia 2019 (wtorek), o 15:00,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Dr KRZYSZTOF STOLARCZYK
(Wydział Chemii UW)

wygłosi wykład

„Zastosowanie nanomateriałów węglowych do konstrukcji enzymatycznych bioczujników i bioogniw”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Data publikacji: 23 stycznia 2019

Data ostatniej modyfikacji: 30 stycznia 2019