Oświadczenie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
17 stycznia 2019

Społeczność akademicka uczelni warszawskich jest wstrząśnięta informacją o śmierci Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska. W obliczu tej tragedii łączymy się w bólu z rodziną Pana Prezydenta, jego bliskimi, współpracownikami, społecznością Gdańska oraz wszystkimi, których poruszyły te wydarzenia.

Apelujemy do wszystkich uczestników życia publicznego o godną reakcję na wydarzenia ostatnich dni, uszanowanie żałoby i cierpienia bliskich, a także o głęboką refleksję nad kondycją życia publicznego w Polsce.

Jako społeczeństwo ponosimy odpowiedzialność za to, jakie cele i wartości będą integrowały nas pomimo istniejących różnic i podziałów. Po okresie żałoby powinien przyjść czas na pogłębioną i analityczną debatę o stanie naszego społeczeństwa. Chcielibyśmy, aby odbyła się ona w oparciu o wartości akademickie, które wyrażają się w prymacie faktów nad opiniami, szacunku dla uczestników debaty, gotowości do zmiany przyjmowanych założeń oraz otwartości i odpowiedzialności w formułowaniu wniosków. Deklarujemy gotowość udziału naszych uczelni w działaniach opartych na tych wartościach.

Rektorzy uczelni warszawskich:
Prof. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Prof. Adam Koseski – Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Prof. Witold Bielecki – Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
Prof. Stefan M. Kwiatkowski – Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Prof. Adam Myjak – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz – Rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej
Prof. Wojciech Malajkat – Rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Prof. Andrzej Mastalerz – Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Ks. prof. Bogusław Milerski – Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Prof. Stanisław Mocek – Rektor Collegium Civitas
Prof. Jerzy G. Isajew – Rektor Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie
Prof. Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej
Prof. Jerzy Paweł Nowacki – Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
Prof. Roman Cieślak – Rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
Prof. Wiesław Bielawski – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. Marek Rocki – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Nadbryg. prof. Paweł Kępka – Rektor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Ks. prof. Stanisław Dziekoński – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. Klaudiusz Baran – Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
Prof. Mirosław Wielgoś – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wykład PTChem 24.01.2019

W imieniu zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem pragniemy serdecznie zaprosić na wykład pt. Addycje do alkinów katalizowane kompleksami metali przejściowych”, który wygłosi Dr Wojciech Chaładaj.

Wykład odbędzie się w najbliższy czwartek 24go stycznia 2019 r. o godz. 18:00, w Gmachu Technologii Chemicznej PW, Aula Czochralskiego, ul Koszykowa 75.

Wszystkich członków Oddziału Warszawskiego PTChem zapraszamy również na Walne Zgromadzenie członków OW PTChem, które odbędzie się po wykładzie Dr. Chaładaja. Porządek Walnego Zgromadzenia będzie zawierał dyskusję nad sprawozdaniem Zarządu OW PTChem za lata 2016-2018, oraz wybór władz Oddziału na lata 2019-2021.


Wykład z ciekawej chemii 24.01.2019

Dnia 24 stycznia 2019 r. o godzinie 16.00 w Auli Wydziału Chemii UW, ul. Pasteura 1 odbędzie się wykład z ciekawej chemii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dra Wiktora Lewandowskiego pt.: „Podglądanie nanoświata – roztańczone nanocząstki”.

Serdecznie zapraszamy!


Informacja o współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW

Uniwersytet Otwarty UW serdecznie zaprasza Państwa oraz Państwa współpracowników do zgłaszania kursów. Za przeprowadzone zajęcia otrzymają Państwo dodatkowe wynagrodzenie, a jego kwota będzie zależna od tytułu i stopnia naukowego. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać u Pani Doroty Pałys, dorota.palys@uo.uw.edu.pl, tel. 22 55 21 320 oraz Pani Marty Buraczyńskiej, marta.buraczynska@uo.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 076.

W tym momencie przyjmujemy propozycje kursów na III trymestr roku akademickiego 2018/2019 oraz programy intensywnych kursów letnich (czerwiec i lipiec). W celu zgłoszenia kursu w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego należy wejść na stronę wykladowca.uo.uw.edu.pl, utworzyć konto wykładowcy oraz przesłać propozycję zajęć. Następnie wydrukowane zgłoszenie z wymaganymi podpisami i pieczęciami dostarczyć do biura Uniwersytetu Otwartego UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24, pokój 13).

Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 lutego 2019 roku. Rada UOUW rozpatrywać będzie tylko te programy, które zostały przesłane przez stronę wykladowca.uo.uw.edu.pl, a następnie złożone w biurze UOUW w formie wydruków, spełniających wymogi formalne.

Praca w Uniwersytecie Otwartym UW jest świetną okazją do przekazania swojej pasji wszystkim chętnym, niezależnie od wykształcenia, wieku i poglądów. Dodatkowo będąc wykładowcą UOUW będą mieli Państwo możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Uniwersytet Otwarty UW, podnoszących kompetencje dydaktyczne.

Jak zgłosić kurs – przewodnik