UW na rzecz WOŚP
11 stycznia 2019

Uniwersytet Warszawski po raz pierwszy na poziomie centralnym gra dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

Poprowadzenie audycji na antenie Radia Kampus, sesja fotograficzna w uniwersyteckich wnętrzach i plenerach, prywatny koncert jednego z uczelnianych chórów, zwiedzanie zabytkowego kampusu z przewodnikiem oraz pokaz zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej – takie atrakcje można wylicytować na aukcjach UW, z których dochód wesprze 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytacje trwają do 22 i 23 stycznia.

Więcej informacji: https://www.uw.edu.pl/uw-na-rzecz-wosp/

Link do wszystkich aukcji: https://charytatywni.allegro.pl/listing?sellerId=54748633


Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 15 NCN

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 15 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Badanie spektroskopowe zmiennych konformacyjnie monowarstw peptydowych związanych z metalem: ku nowym wszechstronnym nanoczujnikom optycznym”. Kierownik projektu: dr Agata Królikowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 22 stycznia 2019. Więcej informacji >> pdf


Doktorat Honoris Causa Profesora Janusza Jurczaka 16.01.2019

Rektor i Senat
Uniwersytetu Warszawskiego
mają zaszczyt zaprosić na uroczyste nadanie tytułu

DOKTORA HONORIS CAUSA
PROFESOROWI JANUSZOWI JURCZAKOWI

Uroczystość odbędzie się 16 stycznia 2019 r., o godz. 12:00
w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

R.S.V.P.
tel. 22 55 24 012, e-mail: senat@adm.uw.edu.pl

 

PROGRAM

Hymn Państwowy
Otwarcie uroczystości przez JM Rektora – prof. Marcina Pałysa
Laudacja Promotora – prof. Pawła Kuleszy
Wystąpienie Dziekana Wydziału Chemii – prof. Andrzeja Kudelskiego
Wręczenie dyplomu
Gaude Mater Polonia
Wystąpienie Doktora Honoris Causa – prof. Janusza Jurczaka
Zamknięcie uroczystości przez JM Rektora
Gaudeamus igitur

***
Po części oficjalnej zapraszamy na poczęstunek w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego


Prof. Jurczak to cieszący się międzynarodowym uznaniem chemik, autor kilkuset wielokrotnie cytowanych publikacji naukowych. Zajmuje się zagadnieniami stereochemii, syntezy stereokontrolowalnej, badaniem mechanizmów reakcji chemicznej oraz problemami rozpoznania molekularnego. Do licznych dokonań naukowych profesora należą nowatorskie badania syntezy organicznej, wprowadzenie do chemii organicznej badań z zastosowaniem metod wysokiego ciśnienia oraz osiągnięcia w dziedzinie chemii supramolekularnej. W tych obszarach jest dziś niekwestionowanym autorytetem.

W swojej dotychczasowej działalności prof. Jurczak współpracował z wieloma wybitnymi badaczami, w tym m.in. z laureatami Nagrody Nobla prof. Vladimirem Prelogiem oraz prof. Jean-Marie Lehnem.

Od początku pracy naukowej związany jest z Instytutem Chemii Organicznej PAN a także przez wiele lat z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Za niepodważalny wkład w rozwój badanej dziedziny Janusz Jurczak został uhonorowany odznaczeniami państwowymi i naukowymi, w tym m.in. Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie Nagrodą Prezesa Rady Ministrów, nagrodami nadawanymi przez Polskie Towarzystwo Chemiczne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii – Medalem Stanisława Kostaneckiego i Medalem Jędrzeja Śniadeckiego, przyznawanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Medalem im. Wojciecha Świętosławskiego oraz najwyższymi wyróżnieniami Wydziału Chemii UW – Nagrodą Naukową im. Wojciecha Świętosławskiego i Nagrodą Dydaktyczną im. Arkadiusza Piekary. Prof. Jurczak jest także laureatem doktoratu honorowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Decyzję o nadaniu profesorowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego podjął Senat uczelni 24 października 2018 r.

 

Źródło: www.uw.edu.pl