Wyniki XV edycji konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznych
02 stycznia 2019

Rozstrzygnięty został konkurs projektów w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych. W XV konkursie FID finansowanych będzie 14 przedsięwzięć na łączną kwotę ponad 876 tys. zł. Najwięcej projektów będzie realizowanych na Wydziale Biologii – 5 (szósty wspólnie z Wydziałem Chemii), na wydziałach Chemii i Fizyki – po 2.

Wnioski zgłoszone z Wydziału Chemii:

  • „Fascynujący i bezpieczny świat wokół nas – wzrost efektywności kształcenia przyszłych nauczycieli chemii i biologii oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności studentów kierunków humanistycznych dotyczących bezpiecznego postępowania i eksperymentowania z substancjami obecnymi w życiu codziennym” – wniosek wspólny: Wydział Biologii i Wydział Chemii. Wniosek dofinansowany na kwotę: 24 000,00 PLN. Autorzy: dr Agnieszka Siporska (WCh), dr Marcin Chrzanowski (WB)
  • „Spektrofluorymetria jako nowoczesna metoda analizy biocząsteczek i bioprocesów – nowe ćwiczenia z biotechnologii i biochemii” – Wydział Chemii. Wniosek dofinansowany na kwotę: 96 000,00 PLN. Autor: prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko
  • „Wykorzystanie technik biochemii i biologii molekularnej w analizie kwasów nukleinowych i białek przez studentów w ramach zajęć laboratoryjnych kierunku studiów I stopnia chemia medyczna” – Wydział Chemii. Wniosek dofinansowany na kwotę: 90 000,00 PLN. Autorzy: dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka, dr Arkadiusz Ciesielski.

Więcej informacji:
Wyniki XV edycji konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznych

Serdecznie gratulujemy!