Zakończenie konkursu na doktoranta-stypendystę NCN OPUS 14
31 stycznia 2019

Zakończenie konkursu na zatrudnienie doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2”. Kierownik projektu: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Niestety spośród przesłanych aplikacji nie wyłoniono żadnego kandydata/kandydatki. Nowy konkurs zostanie ogłoszony wkrótce.


Wybory uzupełniające do Rady WCh UW i do Kolegium Elektorów UW

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW

uprzejmie informuje, że

wybory uzupełniające do Rady Wydziału Chemii UW

iwybory uzupełniające do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy samodzielnych nauczycieli akademickich

odbędą się w dn. 6 lutego 2019 r. (środa), o godz. 14:00

w sali Starej Biblioteki.


Seminarium Wydziałowe 4.02.2019
30 stycznia 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

4 lutego 2019 (pon.), o 15:00,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Dr hab. ANNA NOWICKA
(Wydział Chemii UW)

wygłosi wykład

„Woltamperometria w analizie układów biologicznych – problemy i korzyści”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w projekcie TEAM FNP
29 stycznia 2019

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w projekcie TEAM FNP: „Na skrzyżowaniu nowych koncepcji materiałów fotonicznych, metod wzrostu i unikalnej optycznej charakteryzacji”. Kierownik projektu: dr hab. Dorota Pawlak, prof. UW. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 1 marca 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of Post-doc (adiunkt naukowy) in the TEAM, project entitled: „Novel photonic materials concepts, crystal growth, and beyond-the-state-of-the-art optical characterization at the crossroad” financed by Foundation for Polish Science is open for application. Project leader: dr hab. Dorota Pawlak, prof. UW. Deadline for applications: 1 March 2019. For more info see >> eng


Seminarium Wydziałowe 30.01.2019
28 stycznia 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

30 stycznia 2019 (środa), o 15:00,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Dr GRYGORIY DMYTRIV
(Faculty of Chemistry of the Ivan Franko National University of Lviv, Ukraina)

wygłosi wykład

„Faculty of Chemistry of the Ivan Franko National University of Lviv
– yesterday, today and tomorrow. Cooperation perspectives”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Spotkanie „Zostań badaczką” Akademia Młodych Uczonych 16.02.2019
27 stycznia 2019

Spotkanie “Zostań badaczką” organizowane przez Akademię Młodych Uczonych 16 lutego br.  jest skierowane do licealistek i studentek pierwszych lat studiów. Ma ono na celu zachęcenie ich do obrania ścieżki kariery naukowej. Mimo że kobiety stanowią większość osób studiujących w Polsce, to stosunkowo niewiele z nich postanawia pozostać w nauce, zwłaszcza w tzw. dziedzinach STEM (science, technology, engineering, and mathematics). Chcemy zatem pokazać, że bycie badaczką to naprawdę fantastyczna praca, dająca bardzo wiele satysfakcji, pozwalająca na ciągły rozwój, choć i  niepozbawiona trudnych wyzwań. Okazją do zorganizowania tego spotkania jest Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce, obchodzony corocznie 11-ego lutego.

W pierwszej części spotkania uznane badaczki, reprezentujące różne dziedziny wiedzy, od nauk humanistycznych po inżynieryjne, opowiedzą o swojej karierze, wyjaśnią dlaczego zdecydowały się zająć nauką, na jakie trudności natrafiły i jak je pokonały, co je pasjonuje w wykonywanym zawodzie. W drugiej części konferencji uczestniczki zaprosimy do tzw. dyskusji stolikowych – uczestniczki będą mogły porozmawiać w małych grupach z naukowczyniami reprezentującymi interesującą je dziedzinę i dowiedzieć się więcej o sposobie prowadzenia badań, blaskach i cieniach pracy naukowej, czy też zasięgnąć rady na temat tego, jak najlepiej pokierować swoim rozwojem zawodowym.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane 16 lutego do Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72) w Warszawie! Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Oferta pracy dla młodszego koordynatora projektów
25 stycznia 2019

Prof. dr hab. inż. Karol Grela-Kierownik Pracowni Syntezy Metaloorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów do pracy biurowej na stanowisku: młodszy koordynator projektów. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 lutego 2019 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla stypendysty-doktoranta w projekcie OPUS 15 NCN

Oferta zatrudnienia stypendysty-doktoranta w projekcie badawczym OPUS 15 pt.: „Połączenie metody Rosetta z gruboziarnistym modelem SURPASS w nowy wieloskalowy algorytm modelowania białek i ich kompleksów” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Dominik Gront. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 1 lutego 2019 roku do godz. 12:00. Więcej informacji >> pdf


Rozstrzygnięcie konkursu na doktoranta NCN OPUS 14

Komisja rekrutacyjna do przeprowadzenia konkursu na stypendia naukowe NCN finasowane z grantu OPUS 14 pt. „Dynamiczna Chemia Kombinatoryjna w Szkieletach Metalo-Organicznych” ogłasza, że żadna ze zgłoszonych kandydatur nie spełniła wymogów konkursu i że w związku z tym nowy konkurs zostanie ogłoszony wkrótce.


Rozstrzygnięcie konkursu na doktoranta-stypendystę NCN OPUS 15

Komisja Stypendialna powołana do przeprowadzenia konkursu na stypendium dla doktoranta-stypendysty, finansowane z grantu NCN OPUS 15 pt.: „Badanie spektroskopowe zmiennych konformacyjnie monowarstw peptydowych związanych z metalem: ku nowym wszechstronnym nanoczujnikom optycznym” ogłasza, że drogą mailową nie wpłynęło żadne zgłoszenie. W związku z tym, konkurs pozostaje nierozstrzygnięty, a nowy konkurs zostanie ogłoszony wkrótce.