Oświadczenie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
17 stycznia 2019

Społeczność akademicka uczelni warszawskich jest wstrząśnięta informacją o śmierci Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska. W obliczu tej tragedii łączymy się w bólu z rodziną Pana Prezydenta, jego bliskimi, współpracownikami, społecznością Gdańska oraz wszystkimi, których poruszyły te wydarzenia.

Apelujemy do wszystkich uczestników życia publicznego o godną reakcję na wydarzenia ostatnich dni, uszanowanie żałoby i cierpienia bliskich, a także o głęboką refleksję nad kondycją życia publicznego w Polsce.

Jako społeczeństwo ponosimy odpowiedzialność za to, jakie cele i wartości będą integrowały nas pomimo istniejących różnic i podziałów. Po okresie żałoby powinien przyjść czas na pogłębioną i analityczną debatę o stanie naszego społeczeństwa. Chcielibyśmy, aby odbyła się ona w oparciu o wartości akademickie, które wyrażają się w prymacie faktów nad opiniami, szacunku dla uczestników debaty, gotowości do zmiany przyjmowanych założeń oraz otwartości i odpowiedzialności w formułowaniu wniosków. Deklarujemy gotowość udziału naszych uczelni w działaniach opartych na tych wartościach.

Rektorzy uczelni warszawskich:
Prof. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Prof. Adam Koseski – Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Prof. Witold Bielecki – Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
Prof. Stefan M. Kwiatkowski – Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Prof. Adam Myjak – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz – Rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej
Prof. Wojciech Malajkat – Rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Prof. Andrzej Mastalerz – Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Ks. prof. Bogusław Milerski – Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Prof. Stanisław Mocek – Rektor Collegium Civitas
Prof. Jerzy G. Isajew – Rektor Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie
Prof. Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej
Prof. Jerzy Paweł Nowacki – Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
Prof. Roman Cieślak – Rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
Prof. Wiesław Bielawski – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. Marek Rocki – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Nadbryg. prof. Paweł Kępka – Rektor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Ks. prof. Stanisław Dziekoński – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. Klaudiusz Baran – Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
Prof. Mirosław Wielgoś – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wykład PTChem 24.01.2019

W imieniu zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem pragniemy serdecznie zaprosić na wykład pt. Addycje do alkinów katalizowane kompleksami metali przejściowych”, który wygłosi Dr Wojciech Chaładaj.

Wykład odbędzie się w najbliższy czwartek 24go stycznia 2019 r. o godz. 18:00, w Gmachu Technologii Chemicznej PW, Aula Czochralskiego, ul Koszykowa 75.

Wszystkich członków Oddziału Warszawskiego PTChem zapraszamy również na Walne Zgromadzenie członków OW PTChem, które odbędzie się po wykładzie Dr. Chaładaja. Porządek Walnego Zgromadzenia będzie zawierał dyskusję nad sprawozdaniem Zarządu OW PTChem za lata 2016-2018, oraz wybór władz Oddziału na lata 2019-2021.


Wykład z ciekawej chemii 24.01.2019

Dnia 24 stycznia 2019 r. o godzinie 16.00 w Auli Wydziału Chemii UW, ul. Pasteura 1 odbędzie się wykład z ciekawej chemii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dra Wiktora Lewandowskiego pt.: „Podglądanie nanoświata – roztańczone nanocząstki”.

Serdecznie zapraszamy!


Informacja o współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW

Uniwersytet Otwarty UW serdecznie zaprasza Państwa oraz Państwa współpracowników do zgłaszania kursów. Za przeprowadzone zajęcia otrzymają Państwo dodatkowe wynagrodzenie, a jego kwota będzie zależna od tytułu i stopnia naukowego. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać u Pani Doroty Pałys, dorota.palys@uo.uw.edu.pl, tel. 22 55 21 320 oraz Pani Marty Buraczyńskiej, marta.buraczynska@uo.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 076.

W tym momencie przyjmujemy propozycje kursów na III trymestr roku akademickiego 2018/2019 oraz programy intensywnych kursów letnich (czerwiec i lipiec). W celu zgłoszenia kursu w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego należy wejść na stronę wykladowca.uo.uw.edu.pl, utworzyć konto wykładowcy oraz przesłać propozycję zajęć. Następnie wydrukowane zgłoszenie z wymaganymi podpisami i pieczęciami dostarczyć do biura Uniwersytetu Otwartego UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24, pokój 13).

Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 lutego 2019 roku. Rada UOUW rozpatrywać będzie tylko te programy, które zostały przesłane przez stronę wykladowca.uo.uw.edu.pl, a następnie złożone w biurze UOUW w formie wydruków, spełniających wymogi formalne.

Praca w Uniwersytecie Otwartym UW jest świetną okazją do przekazania swojej pasji wszystkim chętnym, niezależnie od wykształcenia, wieku i poglądów. Dodatkowo będąc wykładowcą UOUW będą mieli Państwo możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Uniwersytet Otwarty UW, podnoszących kompetencje dydaktyczne.

Jak zgłosić kurs – przewodnik


Seminarium Wydziałowe 21.01.2019
16 stycznia 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

21 stycznia 2019 (pon.), o 15:30,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Dr hab. BEATA KRASNODĘBSKA-OSTRĘGA
(Wydział Chemii UW)

wygłosi wykład

„Pobranie i przygotowanie próbki – krytyczne etapy analityki środowiska”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 18.01.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

18 stycznia 2019 (piątek), o 15:30,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Dr hab. MAGDALENA PECUL-KUDELSKA, prof. UW
(Wydział Chemii UW)

wygłosi wykład

„Chiralność stanów wzbudzonych: przejścia dozwolone i zabronione spinowo”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Profesor Janusz Jurczak doktorem honorowym UW [RELACJA]

Profesor Janusz Jurczak, wybitny badacz chemii organicznej, dołączył do grona doktorów honorowych Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 16 stycznia.

Nadanie tytułu doktora honorowego Uniwersytetu Warszawskiego jest wyrazem uznania dla wybitnego dorobku naukowego prof. Jurczaka, który jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie chemii organicznej, specjalistą zajmującym się zagadnieniami stereochemii, syntezy stereokontrolowalnej, badaniem mechanizmów reakcji chemicznej oraz problemami rozpoznania molekularnego.

– Promując kogoś na doktora honorowego mówimy o tym, że jest to osoba o wielkich osiągnięciach, osoba, która miała wpływ na funkcjonowanie naszej uczelni i która może stanowić wzór do naśladowania dla nas wszystkich. I dlatego ta uroczystość jest tak ważna dla całego środowiska akademickiego, szczególnie w czasach, gdy myślimy o tym na czym wzorować się w naszym postępowaniu. Dziś możemy część tej odpowiedzi uzyskać – powiedział prof. Marcin Pałys, rektor UW otwierając uroczystość nadania tytułu doktora honorowego w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego.

Autorytet w dziedzinie chemii organicznej

Janusz Jurczak urodził się w 1941 r. w Stryju, na terenie dzisiejszej zachodniej Ukrainy, później jego rodzina przeprowadziła się do Warszawy. W 1964 roku ukończył Wydział Chemii na Politechnice Warszawskiej. W 1970 roku obronił doktorat w Instytucie Chemii Organicznej PAN, w 1988 roku uzyskał tytuł profesora.

Do licznych dokonań naukowych profesora Jurczaka należą nowatorskie badania syntezy organicznej, wprowadzenie badań z zastosowaniem metod wysokiego ciśnienia w chemii organicznej oraz osiągnięcia w dziedzinie chemii supramolekularnej. Janusz Jurczak jest autorem kilkuset, wielokrotnie cytowanych publikacji naukowych. Swoje zainteresowania badawcze kształtował współpracując z wieloma wybitnymi przedstawicielami chemii organicznej, w tym m.in. z laureatami Nagrody Nobla prof. Vladimirem Prelogiem oraz Jean-Marie Lehnem.

Za niepodważalny wkład w rozwój nauki Janusz Jurczak został uhonorowany odznaczeniami państwowymi i naukowymi, w tym m.in. Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie Nagrodą Prezesa Rady Ministrów, nagrodami nadawanymi przez Polskie Towarzystwo Chemiczne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii – Medalem Stanisława Kostaneckiego i Medalem Jędrzeja Śniadeckiego, przyznawanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Medalem im. Wojciecha Świętosławskiego oraz najwyższymi wyróżnieniami Wydziału Chemii UW – Nagrodą Naukową im. Wojciecha Świętosławskiego i Nagrodą Dydaktyczną im. Arkadiusza Piekary. Prof. Jurczak jest także laureatem doktoratu honorowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Mentor kilku pokoleń chemików

Przyznanie godności doktora honorowego to także dowód uznania środowiska akademickiego za wszechstronny wkład profesora Jurczaka w rozwój badanej dziedziny, zarówno pod względem dydaktycznym jak i organizacyjnym.

Wygłaszając laudację prof. Paweł Kulesza, podkreślił, że nie ulega wątpliwości, że – profesor Jurczak jest osobą, która wniosła bardzo wiele dla rozwoju szeroko rozumianej chemii organicznej – i dodał, że na podkreślenie zasługują także osiągnięcia profesora jako nauczyciela i mentora swoich wychowanków.

Od początku działalności Janusz Jurczak związany jest z Instytutem Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Chemii PAN, wcześniej m.in. przewodniczącego Wydziału III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych. Od 2004 roku pozostaje członkiem rzeczywistym PAN. Przez wiele lat był także związany z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, na którym utworzył Pracownię Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej.

Praca naukowa prof. Jurczaka nierozerwalnie łączy się z kształceniem kolejnych pokoleń chemików – profesor wypromował 80 doktorów (39 na Uniwersytecie Warszawskim), z których wielu uzyskało już stopnie naukowe doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.

– Duża liczba wypromowanych doktorów świadczy o atrakcyjności tematyki badawczej, a szczególnie o umiejętności motywacji i znakomitych relacjach Mistrz-uczeń Profesora z młodszymi współpracownikami – podkreślił prof. Mieczysław Mąkosza przedstawiając w swojej opinii osiągnięcia profesora Jurczaka.

Janusz Jurczak angażuje się także w działalność społeczną na rzecz nauki – jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, przez wiele lat aktywnie działał w Polskim Towarzystwie Chemicznym, redagował także czasopismo naukowe Polish Journal of Chemistry. Prywatnie profesor jest osobą o wszechstronnych zainteresowaniach, entuzjastą jazzu oraz brydża.

Recenzentami dorobku profesora Jurczaka są: prof. Henryk Koroniak, dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Władysław Wieczorek dziekan Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej oraz prof. Mieczysław Mąkosza z Instytutu Chemii Organicznej PAN. Decyzję o nadaniu doktora honoris causa podjął Senat Uniwersytetu Warszawskiego 24 października 2018 r.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Konkurs na stanowisko adiunkt naukowy (OPUS 15 NCN)
14 stycznia 2019

Konkurs na stanowisko adiunkt naukowy w ramach projektu NCN OPUS 15 pt.: „Badanie spektroskopowe zmiennych konformacyjnie monowarstw peptydowych związanych z metalem: ku nowym wszechstronnym nanoczujnikom optycznym”. Kierownik projektu: dr Agata Królikowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 1 lutego 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of Post-doc (adiunkt naukowy) in the Opus 15, project entitled: „Spectroscopic exploration of conformationally variable metal-bound peptide monolayers: towards novel versatile optical nanosensors” financed by National Science Centre is open for application. Project leader: dr Agata Królikowska. Deadline for applications: 1 February 2019. For more info see >> eng

UW na rzecz WOŚP
11 stycznia 2019

Uniwersytet Warszawski po raz pierwszy na poziomie centralnym gra dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

Poprowadzenie audycji na antenie Radia Kampus, sesja fotograficzna w uniwersyteckich wnętrzach i plenerach, prywatny koncert jednego z uczelnianych chórów, zwiedzanie zabytkowego kampusu z przewodnikiem oraz pokaz zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej – takie atrakcje można wylicytować na aukcjach UW, z których dochód wesprze 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytacje trwają do 22 i 23 stycznia.

Więcej informacji: https://www.uw.edu.pl/uw-na-rzecz-wosp/

Link do wszystkich aukcji: https://charytatywni.allegro.pl/listing?sellerId=54748633


Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 15 NCN

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 15 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Badanie spektroskopowe zmiennych konformacyjnie monowarstw peptydowych związanych z metalem: ku nowym wszechstronnym nanoczujnikom optycznym”. Kierownik projektu: dr Agata Królikowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 22 stycznia 2019. Więcej informacji >> pdf