Laureatki konkursu NCN MINIATURA 2

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania wstępne od Narodowego Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 2 ogłoszonego 17 kwietnia 2018 r.

Laureatkami konkursu MINIATURA 2 zostały:

  • dr Małgorzata Pająk, projekt pt.: „Badanie wpływu podstawnika metylowego na kinetykę enzymatycznych przemian metylowych pochodnych L-tyrozyny katalizowanych przez oksydazę L-aminokwasową”, kwota finansowania: 18 700 PLN,
  • dr Joanna Szawkało, projekt pt.: „Nowe chiralne organokatalizatory na bazie cyklicznego kwasu fosforowego”, kwota finansowania: 49 940 PLN.

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 22 grudnia 2018

Data ostatniej modyfikacji: 16 stycznia 2019