Laureaci konkursu NCN MINIATURA 2

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania wstępne i badania pilotażowe od Narodowego Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 2 ogłoszonego 17 kwietnia 2018 r.

Laureatami konkursu MINIATURA 2 zostali:

  • dr Małgorzata Pająk, projekt pt.: „Badanie wpływu podstawnika metylowego na kinetykę enzymatycznych przemian metylowych pochodnych L-tyrozyny katalizowanych przez oksydazę L-aminokwasową”, kwota finansowania: 18 700 PLN,
  • dr Joanna Szawkało, projekt pt.: „Nowe chiralne organokatalizatory na bazie cyklicznego kwasu fosforowego”, kwota finansowania: 49 940 PLN,
  • dr Kacper Błaziak, projekt pt.: „Badania mechanizmów reakcji utleniania typu Criegee’a – nowe techniki monitorowania reakcji sprzężone z metodami detekcji jonów tandemowej spektrometrii mas”, kwota finansowania: 49 940 PLN (badania pilotażowe),
  • dr Agata Fedorczyk, projekt pt.: „Synteza kompozytów polimer przewodzący/nanocząstki metali do zastosowań elektrokatalitycznych”, kwota finansowania: 42 669,
  • dr Rafał Łukasz Augustyniak, projekt pt.: „Przejścia fazowe indukowane fosforylacją białka HP1a i ich rola w kondensacji chromatyny badane wielowymiarową spektroskopią NMR”, kwota finansowania: 49940 PLN.

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 22 grudnia 2018

Data ostatniej modyfikacji: 11 kwietnia 2019