II nagroda w konkursie o Złoty Medal Chemii

Pani Martyna Tupikowska, studentka I roku studiów magisterskich uzupełniających na kierunku Inżynieria Nanostruktur, uzyskała:

1) II nagrodę w konkursie o Złoty Medal Chemii za pracę licencjacką pt. „Samoorganizacja ciekłokrystalicznych nanocząstek w układy helikalne” wykonaną na Wydziale Chemii UW (promotor dr Wiktor Lewandowski). Konkurs o Złoty Medal Chemii ma na celu wyłonienie autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont.

2) Stypendium naukowe w konkursie stypendialnym „100 na 100” im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego. Program stypendialny „100 na 100” został ufundowany przez Fundację LOTTO z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i skierowany jest do tych młodych ludzi, którzy mogą być wzorem do naśladowania dla rówieśników, wyróżniają się aktywną postawą społeczną, osiągnięciami w nauce oraz nie pozostają obojętni na otaczającą ich rzeczywistość.

Pani Martyna Tupikowska od maja 2017 r. jest stypendystką projektu First Team „Reinforce” prowadzonego na Wydziale Chemii UW przez dra Wiktora Lewandowskiego. Studentka jest współautorką publikacji naukowej afiliowanej przy Wydziale Chemii UW: Grzelak J., Zuk M., Tupikowska M., Lewandowski W., Nanomaterials, 8, 147, 2018.

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 22 grudnia 2018

Data ostatniej modyfikacji: 23 grudnia 2018