22 grudnia 2018


UW życzy wesołych świąt!

UW życzy wesołych świąt!

Święta Bożego Narodzenia za pasem! Spędźcie ten czas w gronie rodzinnym i w spokojnej atmosferze, a wszystkie studenckie bolączki odłóżcie na nowy rok. W końcu przed nami aż 16 dni wolnego! ***Christmas is right around the corner! Spend this time with your family, enjoy good atmosphere and may all the students’ troubles be postponed to a later date. We have 16 days off.

Opublikowany przez Uniwersytet Warszawski Piątek, 21 grudnia 2018


Laureaci stypendium Ministra na rok akademicki 2018/2019

Ponad 700 osób otrzyma wyróżnienia finansowe za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznał 656 stypendiów studentom i 82 stypendia doktorantom. Kandydatury studentów i doktorantów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Wyróżnieni studenci otrzymają 15 tysięcy złotych, a doktoranci 25 tysięcy. To dla nich bardzo istotne wsparcie, a jak wielokrotnie podkreślano studenci i doktoranci to grupy szczególnie ważne dla MNISW. Konstytucja dla Nauki zapewnia im realne wsparcie oraz gwarantuje skuteczniejsze mechanizmy ochrony ich praw.

 

Nagrodzeni studenci z kierunku chemia:

 1. p. Jakub Brześkiewicz
 2. p. Maciej Piejko
 3. p. Sylwia Sobańska
 4. p. Szymon Szostak
 5. p. Alicja Talko
 6. p. Radosław Wójcik

 

Nagrodzeni doktoranci z dziedziny nauk chemicznych:

 1. p. Michał Kizling
 2. p. Wojciech Wegner

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: www.gov.pl

 

Uroczyste wręczenie stypendiów podczas Rady Wydziału w dniu 27.02.2019 r.


Laureaci konkursu NCN MINIATURA 2

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania wstępne i badania pilotażowe od Narodowego Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 2 ogłoszonego 17 kwietnia 2018 r.

Laureatami konkursu MINIATURA 2 zostali:

 • dr Małgorzata Pająk, projekt pt.: „Badanie wpływu podstawnika metylowego na kinetykę enzymatycznych przemian metylowych pochodnych L-tyrozyny katalizowanych przez oksydazę L-aminokwasową”, kwota finansowania: 18 700 PLN,
 • dr Joanna Szawkało, projekt pt.: „Nowe chiralne organokatalizatory na bazie cyklicznego kwasu fosforowego”, kwota finansowania: 49 940 PLN,
 • dr Kacper Błaziak, projekt pt.: „Badania mechanizmów reakcji utleniania typu Criegee’a – nowe techniki monitorowania reakcji sprzężone z metodami detekcji jonów tandemowej spektrometrii mas”, kwota finansowania: 49 940 PLN (badania pilotażowe),
 • dr Agata Fedorczyk, projekt pt.: „Synteza kompozytów polimer przewodzący/nanocząstki metali do zastosowań elektrokatalitycznych”, kwota finansowania: 42 669,
 • dr Rafał Łukasz Augustyniak, projekt pt.: „Przejścia fazowe indukowane fosforylacją białka HP1a i ich rola w kondensacji chromatyny badane wielowymiarową spektroskopią NMR”, kwota finansowania: 49940 PLN.

Serdecznie gratulujemy!


II nagroda w konkursie o Złoty Medal Chemii

Pani Martyna Tupikowska, studentka I roku studiów magisterskich uzupełniających na kierunku Inżynieria Nanostruktur, uzyskała:

1) II nagrodę w konkursie o Złoty Medal Chemii za pracę licencjacką pt. „Samoorganizacja ciekłokrystalicznych nanocząstek w układy helikalne” wykonaną na Wydziale Chemii UW (promotor dr Wiktor Lewandowski). Konkurs o Złoty Medal Chemii ma na celu wyłonienie autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont.

2) Stypendium naukowe w konkursie stypendialnym „100 na 100” im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego. Program stypendialny „100 na 100” został ufundowany przez Fundację LOTTO z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i skierowany jest do tych młodych ludzi, którzy mogą być wzorem do naśladowania dla rówieśników, wyróżniają się aktywną postawą społeczną, osiągnięciami w nauce oraz nie pozostają obojętni na otaczającą ich rzeczywistość.

Pani Martyna Tupikowska od maja 2017 r. jest stypendystką projektu First Team „Reinforce” prowadzonego na Wydziale Chemii UW przez dra Wiktora Lewandowskiego. Studentka jest współautorką publikacji naukowej afiliowanej przy Wydziale Chemii UW: Grzelak J., Zuk M., Tupikowska M., Lewandowski W., Nanomaterials, 8, 147, 2018.

Serdecznie gratulujemy!