Laureaci w 3 Konkursie UOTT na prace dyplomowe

W dniu 11 grudnia 2018 r. w Centrum Nowych Technologii UW miała miejsce uroczystość wręczenia nagród w 3 Konkursie na prace dyplomowe posiadające najwyższy potencjał komercjalizacyjny i wdrożeniowy.

Nagrody główne były sponsorowane przez AOMB Polska Kancelarię  Rzeczników Patentowych, wyróżnienia zostały przyznane dzięki Prorektor ds. Rozwoju dr hab. Prof UW Annę Gizę-Poleszczuk. Nowością w tym roku była nagroda specjalna – 1 rok darmowej preinkubacji w UWRC.

W uroczystości, oprócz laureatów konkursu, brali udział również promotorzy nagrodzonych prac jak również Dziekani Wydziałów: Biologii (prof. dr hab. Agnieszka Mostowska) i Chemii (dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW), a także naukowcy z naszej uczelni. Nie zabrakło także przedstawicieli firm współpracujących z UW i Klubem Innowacji UW.

 

LAUREACI KONKURSU NA PRACE DYPLOMOWE POSIADAJĄCEJ NAJWYŻSZY POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY I WDROŻENIOWY

Praca doktorska
Nagroda główna (5 000 zł), Nagroda dodatkowa (wyjazd na spotkanie AIPEX w Hiszpanii)
Olga Bemowska – Kałabun (Wydział Biologii),
za pracę doktorską pt. „Fenotypowe i genetyczne badania zmian mikro ewolucyjnych w populacjach Geranium robertianum (Geraniaceae)”.

Wyróżnienie (2 000 zł)
Magdalena Łuniewska (Wydział Psychologii),
za pracę doktorską pt. „Rozmiar i organizacja słownika umysłowego u dzieci o typowym rozwoju językowym i u dzieci z grupy ryzyka specyficznego zaburzenia językowego SLI”

Praca magisterska
Nagroda główna (4 000 zł)
Maciej Krajewski (Wydział Fizyki),
za pracę magisterską pt. „Production and characterization of transparent rGO and ZnO:Al electrodes for photovoltaics applications”.

Wyróżnienia (1 500 zł)
1. Marcelina Bednarczyk (Wydział Fizyki),
za pracę pracę magisterską pt. „Radiotoksyczność biokoniugatu znakowanego radionuklidem 223Ra względem glejakowych komórek nowotworowych oraz macierzystych komórek glejakowych”.

2. Piotr Krystosiak (Wydział Chemii),
za pracę magisterską pt. pracę magisterską „Nanocząstki srebra opłaszczone polistyrenem i ich zastosowanie w otrzymywaniu nanokompozytów wykazujących właściwości bakteriobójcze”.

Praca inżynierska/licencjacka:
Nagroda główna (3 000 zł)
Antoni Tkaczyk (Wydział Chemii),
za pracę dyplomową pt. „Konstrukcja prostych urządzeń do domowego wykrywania białka w moczu”.

Wyróżnienie (1 000 zł)
Antoni Belina– Brzozowski (Wydział Fizyki),
za pracę dyplomową pt. „Analiza systemu do laserowej spektroskopii wieloprzejściowej: modelowanie i eksperyment”.

Nagroda specjalna
rok darmowej preinkubacji w UWRC sp. z o.o.
Maciej Giers  (Instytut Lingwistyki Stosowanej),
za pracę dyplomową pt. „Zastosowanie „prostego języka” w tekstach informacyjnych w Internecie. Propozycja wersji strony internetowej Sejmu RP w „prostym języku”.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Aula na Galę Konkursową udostępniona dzięki uprzejmości Centrum Nowych Technologii UW


Data publikacji: 13 grudnia 2018

Data ostatniej modyfikacji: 16 stycznia 2019