Laureaci w 3 Konkursie UOTT na prace dyplomowe
13 grudnia 2018

W dniu 11 grudnia 2018 r. w Centrum Nowych Technologii UW miała miejsce uroczystość wręczenia nagród w 3 Konkursie na prace dyplomowe posiadające najwyższy potencjał komercjalizacyjny i wdrożeniowy.

Nagrody główne były sponsorowane przez AOMB Polska Kancelarię  Rzeczników Patentowych, wyróżnienia zostały przyznane dzięki Prorektor ds. Rozwoju dr hab. Prof UW Annę Gizę-Poleszczuk. Nowością w tym roku była nagroda specjalna – 1 rok darmowej preinkubacji w UWRC.

W uroczystości, oprócz laureatów konkursu, brali udział również promotorzy nagrodzonych prac jak również Dziekani Wydziałów: Biologii (prof. dr hab. Agnieszka Mostowska) i Chemii (dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW), a także naukowcy z naszej uczelni. Nie zabrakło także przedstawicieli firm współpracujących z UW i Klubem Innowacji UW.

 

LAUREACI KONKURSU NA PRACE DYPLOMOWE POSIADAJĄCEJ NAJWYŻSZY POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY I WDROŻENIOWY

Praca doktorska
Nagroda główna (5 000 zł), Nagroda dodatkowa (wyjazd na spotkanie AIPEX w Hiszpanii)
Olga Bemowska – Kałabun (Wydział Biologii),
za pracę doktorską pt. „Fenotypowe i genetyczne badania zmian mikro ewolucyjnych w populacjach Geranium robertianum (Geraniaceae)”.

Wyróżnienie (2 000 zł)
Magdalena Łuniewska (Wydział Psychologii),
za pracę doktorską pt. „Rozmiar i organizacja słownika umysłowego u dzieci o typowym rozwoju językowym i u dzieci z grupy ryzyka specyficznego zaburzenia językowego SLI”

Praca magisterska
Nagroda główna (4 000 zł)
Maciej Krajewski (Wydział Fizyki),
za pracę magisterską pt. „Production and characterization of transparent rGO and ZnO:Al electrodes for photovoltaics applications”.

Wyróżnienia (1 500 zł)
1. Marcelina Bednarczyk (Wydział Fizyki),
za pracę pracę magisterską pt. „Radiotoksyczność biokoniugatu znakowanego radionuklidem 223Ra względem glejakowych komórek nowotworowych oraz macierzystych komórek glejakowych”.

2. Piotr Krystosiak (Wydział Chemii),
za pracę magisterską pt. pracę magisterską „Nanocząstki srebra opłaszczone polistyrenem i ich zastosowanie w otrzymywaniu nanokompozytów wykazujących właściwości bakteriobójcze”.

Praca inżynierska/licencjacka:
Nagroda główna (3 000 zł)
Antoni Tkaczyk (Wydział Chemii),
za pracę dyplomową pt. „Konstrukcja prostych urządzeń do domowego wykrywania białka w moczu”.

Wyróżnienie (1 000 zł)
Antoni Belina– Brzozowski (Wydział Fizyki),
za pracę dyplomową pt. „Analiza systemu do laserowej spektroskopii wieloprzejściowej: modelowanie i eksperyment”.

Nagroda specjalna
rok darmowej preinkubacji w UWRC sp. z o.o.
Maciej Giers  (Instytut Lingwistyki Stosowanej),
za pracę dyplomową pt. „Zastosowanie „prostego języka” w tekstach informacyjnych w Internecie. Propozycja wersji strony internetowej Sejmu RP w „prostym języku”.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Aula na Galę Konkursową udostępniona dzięki uprzejmości Centrum Nowych Technologii UW


Zaręczyny UW i WUM 19.12.2018

19 grudnia Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Uniwersytet Warszawy. Europejskie tradycje uczelniane”. Tym razem wykład pt. Uczelniane zaręczyny UW i WUM. O pozycji medycyny na akademickiej mapie Warszawy w dwóch ostatnich stuleciach wygłosi dr Adam Tyszkiewicz (dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM).

Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.

Wykładowi będzie towarzyszyła promocja W królestwie roślin. 200 lat Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego autorstwa Hanny Werblan-Jakubiec, Marioli Kukier-Wyrwickiej i Małgorzaty B. Kowalczyk, wydanej przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Ekspozycja muzealna będzie tego dnia otwarta do godziny 19:00.

16 października 2018 roku w Pałacu Kazimierzowskim został podpisany przez prof. Marcina Pałysa, rektora Uniwersytetu Warszawskiego, oraz prof. Mirosława Wielgosia, rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, list intencyjny w sprawie utworzenia federacji uczelni, które zaplanowano na jesień 2019 roku. Dzięki temu projektowi badacze obydwu uniwersytetów będą prowadzić wspólne badania, studenci uzyskają dostęp do puli wykładów partnerskiej uczelni, o wiele łatwiej będzie też korzystać z bibliotek, stypendiów i grantów naukowych.

Przy okazji tych symbolicznych „zaślubin” warto przypomnieć dzieje nauczania medycyny w Warszawie na poziomie akademickim. Tradycje te są bowiem bardzo bogate i sięgają czasów epoki napoleońskiej, kiedy utworzono Wydział Lekarsko-Akademicki zwany Szkołą Lekarską. Na wykładzie zostaną omówione także kolejne jednostki uczelniane o profilu medycznym czyli Wydział Lekarski Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Cesarska Akademia Medyko-Chirurgiczna oraz Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1915-1950. Szczególnie wiele miejsca prelegent poświęci przełomowemu roku akademickiemu 1949/50,  kiedy na postawie rozporządzenia Rady Ministrów zapadła decyzja o utworzeniu Akademii Lekarskiej (wkrótce nazwanej Akademią Medyczną).