Konkurs na stanowisko Adiunkt/specjalista biologii strukturalnej
11 grudnia 2018

Konkurs na stanowisko Adiunkt/specjalista biologii strukturalnej w ramach projektu FIRST TEAM pt.: „Strategie celowanej degradacji proteolitycznej w systemach bakteryjnych w celu badań funkcji białek i rozwoju antybiotyków”. Kierownik projektu: dr Maria Górna. Termin przesyłania dokumentów upływa 6 lutego 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of a Structural Biology Specialist (adiunkt naukowy) in the FIRST TEAM 5/2018 proposal #0242 project entitled „Proteolysis-targeting strategies in bacterial systems for functional studies of proteins and improvement of antibiotics” financed by Foundation for Polish Science is open for application. Project leader: dr Maria Górna. Deadline for applications: 6 February 2019. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko Adiunkt naukowy/doświadczony biochemik

Konkurs na stanowisko Adiunkt naukowy/doświadczony biochemik w ramach projektu FIRST TEAM FNP pt.: „Strategie celowanej degradacji proteolitycznej w systemach bakteryjnych w celu badań funkcji białek i rozwoju antybiotyków”. Kierownik projektu: dr Maria Górna. Termin przesyłania dokumentów upływa 28 grudnia 2018 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of an Experienced biochemist (adiunkt naukowy) in the FIRST TEAM 5/2018 proposal #0242 project entitled „Proteolysis-targeting strategies in bacterial systems for functional studies of proteins and improvement of antibiotics” financed by Foundation for Polish Science is open for application. Project leader: dr Maria Górna. Deadline for applications: 28 December 2018. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (OPUS 13 NCN)

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w ramach projektu NCN OPUS 13 pt.: „Teoretyczna spektroskopia molekularna wysokiej rozdzielczości dla stanu podstawowego i stanów wzbudzonych cząsteczek metodami jawnie skorelowanej teorii sprzężonych klasterów”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Robert Moszyński. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 grudnia 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają KONKURS na stanowisko naukowo – dydaktyczne PROFESORA NADZWYCZAJNEGO. Liczba dostępnych etatów: 4. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 lutego 2019 roku. Więcej informacji >> pdf