22 grudnia 2018


UW życzy wesołych świąt!

UW życzy wesołych świąt!

Święta Bożego Narodzenia za pasem! Spędźcie ten czas w gronie rodzinnym i w spokojnej atmosferze, a wszystkie studenckie bolączki odłóżcie na nowy rok. W końcu przed nami aż 16 dni wolnego! ***Christmas is right around the corner! Spend this time with your family, enjoy good atmosphere and may all the students’ troubles be postponed to a later date. We have 16 days off.

Opublikowany przez Uniwersytet Warszawski Piątek, 21 grudnia 2018


Laureaci stypendium Ministra na rok akademicki 2018/2019

Ponad 700 osób otrzyma wyróżnienia finansowe za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznał 656 stypendiów studentom i 82 stypendia doktorantom. Kandydatury studentów i doktorantów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Wyróżnieni studenci otrzymają 15 tysięcy złotych, a doktoranci 25 tysięcy. To dla nich bardzo istotne wsparcie, a jak wielokrotnie podkreślano studenci i doktoranci to grupy szczególnie ważne dla MNISW. Konstytucja dla Nauki zapewnia im realne wsparcie oraz gwarantuje skuteczniejsze mechanizmy ochrony ich praw.

 

Nagrodzeni studenci z kierunku chemia:

 1. p. Jakub Brześkiewicz
 2. p. Maciej Piejko
 3. p. Sylwia Sobańska
 4. p. Szymon Szostak
 5. p. Alicja Talko
 6. p. Radosław Wójcik

 

Nagrodzeni doktoranci z dziedziny nauk chemicznych:

 1. p. Michał Kizling
 2. p. Wojciech Wegner

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: www.gov.pl

 

Uroczyste wręczenie stypendiów podczas Rady Wydziału w dniu 27.02.2019 r.


Laureaci konkursu NCN MINIATURA 2

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania wstępne i badania pilotażowe od Narodowego Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 2 ogłoszonego 17 kwietnia 2018 r.

Laureatami konkursu MINIATURA 2 zostali:

 • dr Małgorzata Pająk, projekt pt.: „Badanie wpływu podstawnika metylowego na kinetykę enzymatycznych przemian metylowych pochodnych L-tyrozyny katalizowanych przez oksydazę L-aminokwasową”, kwota finansowania: 18 700 PLN,
 • dr Joanna Szawkało, projekt pt.: „Nowe chiralne organokatalizatory na bazie cyklicznego kwasu fosforowego”, kwota finansowania: 49 940 PLN,
 • dr Kacper Błaziak, projekt pt.: „Badania mechanizmów reakcji utleniania typu Criegee’a – nowe techniki monitorowania reakcji sprzężone z metodami detekcji jonów tandemowej spektrometrii mas”, kwota finansowania: 49 940 PLN (badania pilotażowe),
 • dr Agata Fedorczyk, projekt pt.: „Synteza kompozytów polimer przewodzący/nanocząstki metali do zastosowań elektrokatalitycznych”, kwota finansowania: 42 669,
 • dr Rafał Łukasz Augustyniak, projekt pt.: „Przejścia fazowe indukowane fosforylacją białka HP1a i ich rola w kondensacji chromatyny badane wielowymiarową spektroskopią NMR”, kwota finansowania: 49940 PLN.

Serdecznie gratulujemy!


II nagroda w konkursie o Złoty Medal Chemii

Pani Martyna Tupikowska, studentka I roku studiów magisterskich uzupełniających na kierunku Inżynieria Nanostruktur, uzyskała:

1) II nagrodę w konkursie o Złoty Medal Chemii za pracę licencjacką pt. „Samoorganizacja ciekłokrystalicznych nanocząstek w układy helikalne” wykonaną na Wydziale Chemii UW (promotor dr Wiktor Lewandowski). Konkurs o Złoty Medal Chemii ma na celu wyłonienie autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont.

2) Stypendium naukowe w konkursie stypendialnym „100 na 100” im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego. Program stypendialny „100 na 100” został ufundowany przez Fundację LOTTO z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i skierowany jest do tych młodych ludzi, którzy mogą być wzorem do naśladowania dla rówieśników, wyróżniają się aktywną postawą społeczną, osiągnięciami w nauce oraz nie pozostają obojętni na otaczającą ich rzeczywistość.

Pani Martyna Tupikowska od maja 2017 r. jest stypendystką projektu First Team „Reinforce” prowadzonego na Wydziale Chemii UW przez dra Wiktora Lewandowskiego. Studentka jest współautorką publikacji naukowej afiliowanej przy Wydziale Chemii UW: Grzelak J., Zuk M., Tupikowska M., Lewandowski W., Nanomaterials, 8, 147, 2018.

Serdecznie gratulujemy!


Grupa wsparcia dla studentów_tek UW
20 grudnia 2018

Już niedługo w Centrum Pomocy Psychologicznej UW rozpoczną się spotkania grupy wsparcia dla studentek_ów UW. Grupa będzie miała charakter wsparcia psychologicznego z elementami psychoedukacji. Do udziału w grupie zapraszamy studentów i studentki UW, które_rzy chcą lepiej rozumieć siebie, poprawić samoocenę, efektywniej radzić sobie ze stresem i innymi wyzwaniami, a także tworzyć bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi i lepiej odnajdywać się w grupach.

Kiedy i gdzie?

Spotkania rozpoczną się w styczniu i będą odbywały się we środy w godz. 15.30-17.00 w siedzibie CPP UW przy ul. Pasteura 7 w Warszawie.

Jak się zapisać?

Wszystkich chętnych zapraszamy najpierw na konsultację indywidualną z psycholożką i psychoterapeutką prowadzącą grupę – dr Anną Mach. Zapisu można dokonać poprzez formularz cpp.asysto.pl lub pisząc na cpp@psych.uw.edu.pl. Udział w grupie jest bezpłatny.

Grupa ma charakter półotwarty, co oznacza, że można do niej dołączyć przez cały rok, po odbyciu konsultacji z terapeutką prowadzącą.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – napisz na cpp@psych.uw.edu.pl.

Informacja znajduje się również na stronie: http://cpp.uw.edu.pl/grupa-wsparcia-2/.

 


Wieczór odkrywców-Polskie Radio 24-wywiad z prof. K. Woźniakiem
19 grudnia 2018

Ludzie nauki: krystalografia w poszukiwaniu nowych leków

– Krystalografia generalnie dotyczy badania ciała stałego. Prawie każde ciało stałe jest kryształem – mówi profesor Krzysztof Woźniak z Wydziału Chemii i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Krzysztof Woźniak jest laureatem konkursu TEAM-TECH Core Facility Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, którego celem są badania związane z wykorzystaniem zaawansowanej, ale dostępnej już aparatury naukowo-badawczej. Profesor Woźniak stworzy dzięki uzyskanym środkom „Platformę do badań krystalograficznych oraz biofizycznych wspomagających rozwój produktów leczniczych”.

–  Dzięki badaniom krystalograficznym na świecie udokładniono strukturę ok. półtora miliona związków i wyznaczono metodami neutronograficznymi ok. pięciu, sześciu tysięcy struktur. To jest cała nasza ludzka wiedza numeryczna na temat oddziaływań molekuł atomów – opowiada prof. Krzysztof Woźniak.

Gość audycji zaznacza, że ta wiedza jest podstawą m.in. medycyny i farmacji. – Opiera się na niej cały postęp, jaki odbywa się w nauce, dlatego dla dalszego rozwoju nauki jakość tej informacji jest czymś absolutnie kluczowym – dodaje. – Chcemy stworzyć takie możliwości, które pozwolą udokładniać białka, po to, żeby przenieść ich analizę na zupełnie inny, precyzyjniejszy poziom – mówi.

Zapraszamy do wysłuchania całego nagrania.

https://polskieradio24.pl/7/161/Artykul/2233644,Ludzie-nauki-krystalografia-w-poszukiwaniu-nowych-lekow


Wigilia Wydziałowa [RELACJA]
17 grudnia 2018

17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 w Holu Głównym Wydziału Chemii odbyła się Wigilia.

Pracownicy, Doktoranci i Studenci zgromadzili się przy pięknie ustrojonej choince. Na początku głos zabrał Dziekan dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW, który złożył wszystkim życzenia świąteczne. Później wszyscy tradycyjnie podzielili się opłatkiem, życząc sobie wszystkiego najlepszego. Na zakończenie uroczystości Dziekan zaprosił zebranych na smaczny poczęstunek złożony z wigilijnych potraw.

Natomiast 18 grudnia (wtorek) o godzinie 18.00 w Klubie Pod Tarasem odbyła się Wigilia Chemików – spotkanie podsumowujące działalność Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Chemii UW oraz pierwsze urodziny Strefy Studenckiej. Z tej okazji na wszystkich czekał świąteczno – urodzinowy poczęstunek.


Bezpłatny warsztat „Kandydat w procesie rekrutacji” 17.01.2019

 

Więcej informacji: https://portal.uw.edu.pl/web/biuro-karier/kandydat_w_procesie_rekrutacji


Seminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 10.01.2019

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się po okresie świąteczno-noworocznym, dnia 10 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: „Związki konserwujące oraz kontrola skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej w produkcie” wygłosi: dr Hanna Kruszewska, reprezentująca Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii Narodowego Instytutu Leków.