RadFarm-rekrutacja uzupełniająca (od 02.01.2019 r.)

Interdyscyplinarne Studium Doktoranckie w ramach projektu:
Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej
Projekt w ramach konkursu NCBiR POWER

Rekrutacja uzupełniająca (od 02.01.2019 r.)

I etap rekrutacji:

 • Wypełnienie formularz rejestracyjnego w okresie od 02.01.2019 r. do 31.01.2019 r.
 • Uzyskanie konta w niniejszym serwisie
 • Przesłanie wymaganych plików drogą elektroniczną poprzez swoje konto na radfarm.ncbj.gov.pl
 • Poinformowanie Kandydata o ocenie i uzyskanych punktach

II etap rekrutacji:

 • Rozpatrzenie kandydatur i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych – do 08.02.2019 r.

III etap rekrutacji:

 • Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia doktoranckie nastąpi do dnia 14.02.2019 r.

Inne:

Proces rekrutacji uzupełniającej prowadzony będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi w pierwszym procesie rekrutacyjnym.
Rekrutacja na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie RadFarm przebiega trzyetapowo.
Kroki pierwszego z trzech etapów rekrutacji zostały przedstawione powyżej.
Termin przyjmowania zgłoszeń przez Formularz Rekrutacyjny upływa z dniem 31.01.2019 r.
Kandydaci, którzy uzyskali dostęp, powinni – w ramach I etapu rekrutacji – zdeponować na przypisanej im stronie rekrutacyjnej radfarm.ncbj.gov.pl/user  (w zakładce Edytuj) następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie na Studium Doktoranckie RadFarm„, zawierający podstawowe dane kandydata, jego deklarację wyboru dwóch spośród proponowanych tematów prac doktorskich oraz dane osób, które wystawiły opinie o kandydacie.
 • Do wniosku należy także dołączyć wymagane dokumenty:
  • życiorys naukowy,
  • kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  • list motywacyjny,
  • opinie promotorów pracy licencjackiej/inż./mgr,
  • suplement do dyplomu,
  • udokumentowany wykaz publikacji naukowych i zgłoszeń patentowych,
  • udokumentowany udział w programach międzynarodowej wymiany naukowej, udział w projektach, stażach naukowych i praktykach przemysłowych, czynny udział w konferencjach naukowych,
  • certyfikat językowy.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji nastąpi do dnia 08.02.2019 r.
Więcej szczegółów o zasadach rekrutacji można znaleźć w plikach na stronie Dokumenty i wnioski

 

Więcej informacji: RadFarm – serwis rekrutacyjny


Data publikacji: 30 listopada 2018

Data ostatniej modyfikacji: 31 stycznia 2019